Facebook
Twitter
U bent hier: VZW materie
VZW materie
Neerlegging jaarrekening 2021


Met betrekking tot ieder boekjaar moet door elke vzw een jaarrekening worden neergelegd. Het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (KB/WVV) voert nieuwe modellen van jaarrekeningen ...

Aansprakelijkheid effectieve leden

Bron: VSDC
 
1. Effectieve leden
We benadrukken dat deze tekst de aansprakelijkheid van de effectieve leden bespreekt ...
Boekhouding

Boekhoudkundige regels van ondernemingen (dus ook VZWs) voortaan in n KB
 
De wetgever heeft de regels die boekhoudplichtige ondernemingen moeten naleven bij het voeren van hun boekhouding en bij het houden en bewaren van hun boeken, n de minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel die ze daarbij moeten volgen, samengebracht in n enkel Koninklijk Besluit....
Insolventierecht

Het insolventierecht regelt de verschillende situaties waarin een persoon of een onderneming geconfronteerd worde met schulden waarbij debiteuren moeilijkheden hebben om die te betalen. Een opvallende hernieuwing ligt in het feit dat een vzw (behalve een publiekrechtelijke vzw) door een nieuwe wet de boeken zal kunnen neerleggen en het failli...
Kilometervergoeding

Aanpassing kilometervergoeding met ingang van 01/07/2021

De werkgever kan de werknemers die met de eigen wagen verplaatsingen in opdracht van de werkgever uitvoeren, een kilometervergoeding toekennen. De kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli aangepast. Dit tarief is ook van toe...
UBO register
Verenigingswerk

Toen op 23 april het Grondwettelijk Hof de wettelijke regeling rond het verenigingswerk vernietigde, sloeg dit bij de sportsector in als een bom. Het stelsel werd voor meer dan 70% gebruikt door de sportclubs.
Op 24 december 2020 kwam er dan toch een nieuwe wet betreffende het verenigingswerk. De wet zorgt ervoor dat het principe van verenigingsw...
Vrijwilligerswerk

HANDLEIDING
 
Volgens d...
WVV

Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kortweg WVV.

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) werd op 28/02/2019 goedgekeurd en treedt in werki...

Zetelwijziging

Ambtshalve zetelwijziging: gratis en zonder formaliteiten voor de vzw
 
Het komt geregeld voor dat een vzw te maken krijgt met een gedwongen administratieve zetelwijziging. Sinds dit jaar moet u hiervoor als vzw niets meer voor ondernemen. De Federale Overheidsdienst Economie zorgt nu zelf voor een publicatie in het Belgisch Staatsblad en een aanpassing...
Publicatiekosten 21

De jaarlijkse aanpassing van de publicatiekosten vindt elk jaar plaats op 1 maart.


Met ingang van 1 maart 2021 zijn dit de tarieven:
 Oprichting vzw:
o op papier via de gr...
statutenwijziging

 
Voor je een statutenwijziging doorvoert, moet je die uiteraard eerst in de Algemene vergadering besproken en goedgekeurd hebben. met welk quora je hiervoor moet rekening houden, lees je hier.
 
Om een sta...
ondernemings RB

 
Voor je een statutenwijziging doorvoert, moet je die uiteraard eerst in de Algemene vergadering besproken en goedgekeurd hebben. met welk quora je hiervoor moet rekening houden, lees je hier.
 
Om een st...
Algemene vergadering

Bron: vsdc

Schriftelijke algemene vergadering en algemene vergadering op afstand in werking getreden
  • Tui 150x
  • jartazi
  • Tui
  • jartazi 150x25
  • Tui
De Petanque Federatie Vlaanderen VZW heet u welkom.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Petanque Federatie Vlaanderen VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@pfv.be
© 2012-2022 Petanque Federatie Vlaanderen VZW | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions