Facebook
Twitter
U bent hier: CORONA UPDATES
CORONA UPDATES

UPDATE 01 februari 2021
 
Als algemene regel geldt dat outdoor sporten steeds de voorkeur geniet.
 
Wat houden de nieuwe regel in?
Voor kinderen tot de leeftijd van 13 jaar (°2008)
* outdoor en indoor trainingen met contact is toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Lesgevers/begeleiders worden niet meegeteld.
* interclub wedstrijden/tornooien en competities met deelnemers van verschillende clubs zijn niet toegestaan
* men kiest voor één buitenschoolse activiteit of hobby
 
Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002)
* indoor sporten is niet toegestaan
* outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Lesgevers/begeleiders worden hierin niet meegerekend.
* wedstrijden met deelnemers uit verschillende clubs zijn niet toegestaan
* men kiest voor één buitenschoolse activiteit of hobby.
 
Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) blijven de richtlijnen ongewijzigd.
* outdoor trainen of buiten sportlessen volgen met maximum 4 personen en mét 1,5 meter afstand is toegestaan
 
Sportkampen
Voor sportkampen voor kinderen tot en met 12 jaar zijn enkel in de week van de krokusvakantie groepen tot maximum 25 personen toegestaan. Overnachtingen zijn niet mogelijk. Enkel tijdens de onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 10 personen toegestaan.
 
Algemene regels die voor ons van toepassing zijn
* kleedkamers en douches blijven gesloten behalve bij sportkampen en zwembaden
* kantines blijven gesloten
* publiek is niet toegelaten behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter
* LET OP: lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Toets dit steeds af met het lokale bestuur
 
 
Update 18 december 2020
 

De huidige coronamaatregelen verbieden competitiesport al zeker tot 15 januari 2021 waardoor tot dan een verderzetting van onze wintercompetitie niet aan de orde is. Bovendien is een eventuele versoepeling van de maatregelen afhankelijk van de epidemiologische situatie, die momenteel alles behalve gunstig evolueert.

 

De voorzichtige planning voor de heropstart van de amateursport vanaf midden januari die door de Vlaamse Sport Federatie in samenwerking met minister van Sport, Ben Weyts, en virologen werd aangekondigd, zal in verschillende fases verlopen en zich in eerste instantie focussen op het outdoor sporten. Het is dus nog maar de vraag wanneer er enigszins sprake zal zijn van een heropstart van het indoor sporten.

 

Het mag duidelijk zijn dat we momenteel geconfronteerd worden met een uitzichtloze situatie voor een eventuele heropstart van onze wintercompetitie binnen afzienbare tijd.

Wegens gebrek aan perspectief voor een volwaardige opstart van het alternatieve competitieformat heeft het Bestuursorgaan van de PFV op woensdag 16 december dan ook unaniem besloten om over te gaan tot een algemene afgelasting van de wintercompetitie 2020/2021.

 

Vanuit de PFV volgen we de situatie uiteraard op de voet. Eventuele versoepelingen zullen getoetst worden aan onze specifieke sportsituatie waarna er binnen het Bestuursorgaan zal bekeken worden of er op provinciaal niveau al dan niet activiteiten of een alternatieve competitie aan onze leden kan aangeboden worden.

 

Het spreekt voor zich dat wij u verder op de hoogte zullen houden bij eventuele wijzigingen die voor onze sport van toepassing zijn.

Ondertussen blijven we alle petanqueliefhebbers op het hart drukken om alle maatregelen maximaal te blijven respecteren. De maatregelen zijn streng en wegen zwaar op ons ‘sporthart’, maar enkel wanneer we deze met z’n allen verstandig opvolgen, dragen we bij in de strijd tegen het virus.

 

Draag zorg voor jezelf en elkaar! Hou het gezond!

 

Het voltallig PFV-bestuur

 

UPDATE 13/10/2020
 
Wintercompeititie 2020-2021 ´ON HOLD´ en nieuwe richtlijnen activiteiten in clubverband na verstrenging van de coronamaatregelen. Lees hier.
 
 
WINTERCOMPETITIE

Updat 18 december 2020
RICHTLIJNEN

BELANGRIJK

Sinds het Ministerieel besluit van 24 juli werd reeds meer bevoegdheid gegeven aan burgemeesters en gouverneurs. Tijdens de persconferentie van maandag 27 juli werd opnieuw bevestigd dat vanaf nu gemeentes, steden en provincies de wettelijke mogelijkheid hebben om lokaal strengere maatregelen op te leggen bovenop de maatregelen van het federale ...
DOWNLOADS

KLEURENCODES
- 12 oktober 2020: vanaf 14 oktober schakelt de overheid over naar ´code oranje´.
                      Deze code kreeg een update sinds 12/10. Dit ziet er nu als volgt uit:
  • Lotto
  • Lotto
De Petanque Federatie Vlaanderen VZW heet u welkom.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Petanque Federatie Vlaanderen VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@pfv.be
© 2012-2021 Petanque Federatie Vlaanderen VZW | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions