Facebook
Twitter
U bent hier: CORONA UPDATES
CORONA UPDATES

 

UPDATE : 26 november 2021

 
Naar aanleiding van de nog steeds snel stijgende coronacijfers en de enorme druk op onze zorgsector, kondigde deze middag het Overlegcomité een nieuw winterpakket aan maatregelen aan. Dat de situatie ernstig is, blijkt voornamelijk uit het feit dat alle maatregelen, behalve die voor de evenementensector, vanaf morgen (zaterdag 27 november) reeds van kracht gaan.

Met andere woorden, ook de gewijzigde maatregelen voor de sport- en horecasector die voor onze clubs van toepassing zijn, treden vanaf morgen (zaterdag 27 november) reeds in werking. Zoals gebruikelijk geven we hieronder een overzicht van de nieuwe (bijkomende) maatregelen. (bron: crisiscentrum, info-coronavirus.be, Vlaanderen.be)

 

Verder in dit schrijven wordt tenslotte meer informatie gegeven over de beslissingen van de verantwoordelijke bestuurders met betrekking tot verloop van de wintercompetities op provinciaal, Vlaams en nationaal niveau.

 

Overzicht nieuwe maatregelen

 

Vanaf zaterdag 27 november gelden er binnen de sectoren waartoe onze petanqueclubs behoren bijkomende nieuwe en strengere maatregelen. Opgelet: andere, reeds geldende maatregelen die hieronder niet meer worden vernoemd (vb: toepassing CST, mondmaskerplicht, …), blijven van kracht. We verwijzen hiervoor naar de vorige coronacommunicaties die je hebt ontvangen. Meer informatie over de maatregelen in de sport vind je op de website van Sport Vlaanderen.

 

Sport

 

4 Binnensporten kunnen blijven doorgaan, maar zonder publiek. Elke deelnemer tot en met 18 jaar mag evenwel vergezeld worden door zijn of haar ouders.

4 Voor buitensporten worden er geen nieuwe maatregelen opgelegd.

We herinneren iedereen er aan dat vanuit onze federatie het dragen van het mondmasker ten stelligste wordt aanbevolen tijdens het petanquen. Onze sport leent zich ertoe om deze aanbeveling op te volgen waardoor we extra zorg kunnen dragen voor elkaar. We rekenen hiervoor op het begrip en de zin voor verantwoordelijkheid van àlle petanqueliefhebbers.

 

Horeca

 

Bovenop de reeds geldende maatregelen zoals de toepassing van het CST, de mondmaskerplicht, … worden er opnieuw enkele maatregelen uit het verleden opgelegd:

 

4 De openingsuren van horeca-inrichtingen (= petanqueclubs met een horecagedeelte) worden beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23 uur.

4 Enkel zitplaatsen aan een tafel zijn toegestaan.

4 Het aantal personen per tafel wordt beperkt tot 6. Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.

 

De invloed van de pandemie op de wintercompetitie

 

Na overleg tussen de bestuurders van de Belgische Petanque Federatie, de Petanque Federatie Vlaanderen en haar provinciale afdelingen werd beslist om de wintercompetities op ALLE niveaus “on hold” te plaatsen vanaf 29 november. Concreet betekent dit het volgende:

 

4 Het komende weekend (27 en 28 november) gaan de wedstrijden door zoals gepland, tenzij de provinciale afdeling eerder reeds anders had beslist.

4 Van 29 november tot en met 14 januari vinden geen wedstrijden van de wintercompetitie plaats, behalve eventueel uitgestelde wedstrijden (meer informatie hieronder).

4 In het weekend van 15 en 16 januari wordt de competitie hervat volgens de gekende kalenders, rekening houdende met de mogelijkheden binnen de op dat ogenblik geldende maatregelen.

4 De speelweken die door deze “pauze” worden overgeslagen, worden gespeeld op het einde van de competitie na het beëindigen van de geplande speelweken in de kalender.

4 De transferperiode wordt in 2022 met een maand verlengd.

4 Wedstrijden van Vlaams en provinciaal niveau die nu reeds werden uitgesteld, dienen te worden gespeeld vóór 15 januari 2022; dit geldt niet voor wedstrijden die nu reeds zijn uitgesteld en ingepland na 15 januari. Betrokken ploegen bespreken onderling een datum en berichten de afgesproken datum aan de betrokken verantwoordelijke sport; voor de Vlaamse competitie is dit Alain Garnier, voor de provinciale competities de adjunct-directeur sport van jouw provincie.

4 Wedstrijden die niet voor 15 januari 2022 worden ingehaald, vervallen. Desgevallend kunnen beide ploegen voor die wedstrijd geen punten behalen.

 

Aan de hand van deze beslissingen trachten we als petanquecommunity eenzijdig ons steentje bij te dragen in de aanpak om een halt toe te roepen aan de verdere verspreiding van het virus.

We blijven de situatie verder opvolgen zodat we gepast kunnen reageren wanneer de heropstart van onze competitie alsnog in het gedrang zou komen. Het spreekt voor zich dat wij jou, wanneer nodig, hiervan op de hoogte brengen.

 

 

Algemene regels

 

Naast de structurele maatregelen die in de verschillende sectoren worden toegepast om de verspreiding van het virus opnieuw in te dijken, blijven er belangrijke algemene regels gelden die bijdragen tot een veiligere samenleving.

 

4 Beperk jouw sociale contacten en wees vooral voorzichtig met kwetsbare personen.

4 Spreek vooral af in de buitenlucht.

4 Hou waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar of draag een mondmasker.

4 Maak gebruik van zelftesten.

4 Ventileer!

 

BELANGRIJK

 

4 We raden onze clubverantwoordelijken ten stelligste aan om op regelmatige basis de website van Horeca Vlaanderen te raadplegen om op de hoogte blijven van de geldende maatregelen in de horecasector.

4 Lokaal kunnen er strengere restricties gelden, neem daarom steeds contact op met het beleid van jouw stad of gemeente.

4 Blijf de nodige aandacht schenken aan ventilatie en de opgelegde luchtkwaliteitsnormen. We verwijzen hiervoor naar onze voorgaande communicaties en het addendum bij het reglement van de wintercompetitie.

4 Voel je je niet goed, blijf thuis. Heb je te maken met een besmetting binnen jouw club, volg de procedure uit het basisprotocol sport en corona (artikel 3.2.9).

 

 

Het niet volgen van alle bovenstaande richtlijnen gebeurt op eigen risico. De Petanque Federatie Vlaanderen is op geen enkel moment en in geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor inbreuken tegen deze maatregelen.

 

We doen nogmaals een nadrukkelijke oproep aan alle petanqueliefhebbers om strikt de maatregelen en aanbevelingen op te volgen, het gezond verstand te gebruiken en bijzonder voorzichtig te zijn. Enkel op deze manier kunnen we bijdragen aan de strijd tegen het hardnekkige coronavirus en beschermen we onszelf en onze medemens.

We hopen op deze manier samen te zorgen voor een kentering in de situatie zodat we alsnog een warm en gezellig eindejaar tegemoet gaan en mogen uitkijken naar de heropstart van onze competitie in januari.

 

Zoals gebruikelijk volgen we de situatie op de voet. Van zodra er meer details en bijkomende informatie over de nieuwe maatregelen bekend zijn, zullen we onze communicatie bijsturen.

 

UPDATE 19 november 2021
 
De coronacijfers gaan de voorbije weken steil omhoog, waaronder het aantal ziekenhuisopnames. Om de druk op de zorgsector te verlagen en uit respect voor de zorg en ieders gezondheid, besliste Het Overlegcomité op woensdag 17 november om opnieuw enkele strengere maatregelen in te voeren.

Het Koninklijk Besluit is nog niet gepubliceerd waardoor we de details van de nieuwe maatregelen, die invloed hebben op onze sportsector, nog niet helemaal kennen. Van wat wel reeds gekend is en wat vanaf zaterdag 20 november moet worden toegepast, geven we hieronder een overzicht. (bron: Vlaanderen.be, info-coronavirus.be)

 

Met betrekking tot de wintercompetitie werd door de verantwoordelijken beslist om tot nader order de competities op Vlaams en nationaal niveau verder te zetten. Beslissingen over de voortgang van de provinciale competities worden genomen door de provinciale organen in overleg met het bestuursorgaan van de PFV. Bij dergelijke beslissingen word je uiteraard op de hoogte gebracht door jouw provinciaal bestuur.

 

 

Overzicht nieuwe maatregelen

 

Vanaf zaterdag 20 november gelden er binnen de sectoren waartoe onze petanqueclubs behoren enkele nieuwe en strengere maatregelen:

 

Sport

 

Momenteel kunnen sporten (ook indoor) nog steeds doorgaan, weliswaar rekening houdende met de reeds bestaande maatregelen en de verstrenging van de mondmaskerplicht vanaf 10 jaar in alle publieke ruimtes van een sportaccommodatie.

 

Tijdens het sporten is er vanuit de overheid (nog) geen verplichting voor het dragen van het mondmasker. De overheid beschrijft het als volgt: “Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.”

Vanuit onze federatie bevelen we iedereen ten stelligste aan om het mondmasker ook te dragen tijdens het petanquen. Onze sport leent zich ertoe om deze aanbeveling op te volgen waardoor we extra zorg kunnen dragen voor elkaar. We rekenen hiervoor op het begrip en de zin voor verantwoordelijkheid van àlle petanqueliefhebbers.

 

Horeca

 

In de horeca wordt de mondmaskerplicht opnieuw ingevoerd. Dit betekent dat vanaf zaterdag 20 november, bovenop het verplicht scannen van het CST bij het betreden van een horeca-inrichting (= clublokaal), iedereen vanaf 10 jaar verplicht een mondmasker moet dragen behalve (occasioneel) om zittend te eten en te drinken.

 

Evenementen

 

Vanaf 50 personen binnen of 100 personen buiten is het dragen van een mondmasker voor iedereen vanaf 10 jaar én het scannen van het CST verplicht.

 

 

De maatregelen toegepast in de praktijk

 

Dit vernieuwde pakket aan maatregelen betekent concreet het volgende voor onze petanqueclubs:

 

Clubs zonder horecagedeelte in het lokaal => volgen de maatregelen voor de sport en evenementen:

 

4Iedereen vanaf 10 jaar is verplicht een mondmasker te dragen in de publieke ruimtes van de accommodatie.

4Bij activiteiten vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten is het dragen van een mondmasker voor iedereen vanaf 10 jaar verplicht.

4Tijdens het sporten is het dragen van een mondmasker niet verplicht, maar sterk aanbevolen.

 

Clubs met een horecagedeelte in het lokaal => volgen de maatregelen voor de horeca en evenementen:

 

4Verplicht scannen van het CST bij het betreden van het lokaal.

4Iedereen vanaf 10 jaar is verplicht het mondmasker te dragen behalve (occasioneel) om zittend te eten en te drinken.

4Bij activiteiten vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten is het dragen van een mondmasker voor iedereen vanaf 10 jaar verplicht.

4Tijdens het sporten is het dragen van een mondmasker niet verplicht, maar sterk aanbevolen.

4Alle richtlijnen voor de horecasector moeten gevolgd worden. Neem regelmatig een kijkje op de website van Horeca Vlaanderen om op de hoogte te blijven van de details van de geldende maatregelen.

Algemene regels

 

Het is belangrijk om de basisregels tegen de verspreiding van het coronavirus te blijven respecteren. Daarom blijft het belangrijk om:

 

4sociale contacten te beperken;

4vooral af te spreken in de buitenlucht;

4waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden of een mondmasker te dragen.

 

BELANGRIJK

 

4 We raden onze clubverantwoordelijken ten stelligste aan om op regelmatige basis de website van Horeca Vlaanderen te raadplegen om op de hoogte blijven van de geldende maatregelen in de horecasector.

4 Lokaal kunnen er strengere restricties gelden, neem daarom steeds contact op met het beleid van jouw stad of gemeente.

4 Blijf de nodige aandacht schenken aan ventilatie en de opgelegde luchtkwaliteitsnormen. We verwijzen hiervoor naar onze voorgaande communicaties en het addendum bij het reglement van de wintercompetitie.

4 Voel je je niet goed, blijf thuis. Heb je te maken met een besmetting binnen jouw club, volg de procedure uit het basisprotocol sport en corona (artikel 3.2.9).

 

 

Het niet volgen van alle bovenstaande richtlijnen gebeurt op eigen risico. De Petanque Federatie Vlaanderen is op geen enkel moment en in geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor inbreuken tegen deze maatregelen.

 

We rekenen op uw begrip en medewerking voor het opvolgen van deze overheidsmaatregelen én het dragen van het mondmasker tijdens het sporten. Wanneer we met z’n allen deze richtlijnen strikt opvolgen zorgen we voor elkaar terwijl we de hoop hoog houden op een verderzetting van onze competitie.

 

Zoals gebruikelijk volgen we de situatie op de voet. Van zodra er meer details en bijkomende informatie over de nieuwe maatregelen bekend zijn, zullen we onze communicatie bijsturen.

 

UPDATE : 29 oktober 2021

 
Naar aanleiding van de wijziging in de epidemiologische toestand besliste het Overlegcomité op 26 oktober om opnieuw enkele maatregelen in te voeren in de strijd tegen de “herfstgolf”.

Een uitbreiding van de mondmaskerplicht, het Covid Safe Ticket en telewerk moeten, bovenop de reeds bestaande maatregelen, de toegenomen viruscirculatie afremmen en zorgen voor een beheersbare situatie in de zorgsector.

 

 

Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe maatregelen die van toepassing zijn op onze sport. (bron: Scienscano.be, Sport Vlaanderen, info-coronavirus.be, crisiscentrum.be)

Voor uitgebreide informatie over alle huidige maatregelen (per regio) - ook diegene die geen rechtstreekse invloed hebben op onze sport - kan je terecht op info-coronavirus.be.

Op de website van Sport Vlaanderen kan je ook steeds terecht voor de geldende maatregelen voor de algemene sportsector.

                                               

 

Mondmaskerplicht

 

Vanaf vrijdag 29 oktober geldt een uitbreiding van de mondmaskerplicht met onder andere een verplichting om het mondmasker te dragen in de binnenruimtes van inrichtingen voor sportieve activiteiten en sportcentra. Dit betekent dat …

 

4van zodra je een indoor sportinfrastructuur betreedt, je verplicht een mondmasker moet dragen. Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers (behalve in de douche).

4je het mondmasker tijdelijk mag afzetten om iets te eten of te drinken.

4trainers het mondmasker moeten ophouden. Ook wisselspelers tijdens een wedstrijd dragen een mondmasker

4tijdens het sporten je geen mondmasker moet dragen

4het mondmasker niet verplicht is op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is, met uitzondering van het personeel van fitnesscentra en van inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten uitgeoefend worden

De verplichting van het mondmasker vervalt vanaf 1 november in situaties waar gebruik gemaakt wordt van het CST (zie hieronder).

 

Iedereen heeft de vrije keuze om ondanks de verplichting van het CST alsnog het mondmasker te dragen. Vanuit de federatie roepen we op om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen en in situaties waarbij er veel volk samen is alsnog het mondmasker te blijven dragen, ook tijdens het sporten.

 

 

Covid Safe Ticket in Vlaanderen

 

Nadat het gebruik van het CST reeds eerder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Wallonië werd toegepast, wordt ook vanaf maandag 1 november de toepassing van het CST (Covid Safe Ticket) verplicht in alle horeca-inrichtingen en fitnesscentra in Vlaanderen.

Vermits sportkantines onder de horecasector vallen, betekent dit dat ook voor het betreden van een petanqueclub het CST moet worden voorgelegd.

 

Wat is het CST?

 

Met een CST bewijst een persoon dat hij/zij:

 

4ofwel al zeker twee weken volledig gevaccineerd is,

4ofwel recent negatief getest werd (PCR niet ouder dan 48 uur; antigeentest niet ouder dan 24 uur - opgelet deze testen moeten uitgevoerd worden door een zorgverstrekker die gemachtigd is uw testresultaat te koppelen aan de Sciensano-databank),

4ofwel het voorbije half jaar al eens besmet is geweest met het coronavirus (via een herstelcertificaat).

 

Meer info over testing en certificaten kan je ook steeds terugvinden op de website van Sciensano.

 

Waar en voor wie (niet)?

 

4De nieuwe regeling geldt voor alle horeca-inrichtingen en fitnesscentra, alsook voor evenementen vanaf 200 personen binnen en 400 personen buiten. Bovendien kan een organisator voor ieder evenement, ook met een lager aantal aanwezigen, het gebruik van het CST toepassen.

4Het CST is verplicht voor personen vanaf 16 jaar bij de toegang tot horeca en fitnesscentra. In bepaalde gevallen (vb: zorgsector) wordt deze leeftijdsgrens verlaagd naar 12 jaar.

 

Hoe werkt het?

 

4Je eigen Covid Safe Ticket (deelnemer)

 

Het CST is een QR-code in de CovidSafe-app op je smartphone of op een afgedrukt document.

De handleiding voor de installatie van de CovidSafe-app vind je hier.

Alle informatie over het Covid Safe Ticket vind je ook op covidsafe.be.

 

4De controle van het Covid Safe Ticket van een deelnemer (organisator)

 

De organiserende sportclub zal de toegangscontrole uitvoeren a.d.h.v. de CovidScan-app.

Het stappenplan om de controle uit te voeren vind je hier.

 

Ga hiermee zowel als speler, als bezoeker, … of als clubverantwoordelijke meteen aan de slag zodat je in het bezit bent van jouw CST tegen 1 november.

 

 

Wie staat in voor de toegangscontrole o.b.v. het CST?

 

De organisator van de sportactiviteit staat in voor de toegangscontrole op basis van het CST. Dit wil zeggen dat elke organiserende sportclub verantwoordelijk is om aan de ingang van de sportaccommodatie het CST te scannen bij iedereen vanaf 16 jaar.

 

Een organisator/uitbater moet een lijst opstellen van personen die gemachtigd zijn voor het uitvoeren van deze controle. Deze personen mogen de QR-code vergelijken met de identiteitsgegevens; daarop moet de bezoeker een identiteitsdocument met naam en foto tonen (vb: identiteitskaart of rijbewijs). Het opslaan van gegevens is echter niet toegestaan.

 

Als iemand geen CST kan voorleggen of dit weigert, moet de organisator deze persoon de toegang weigeren. Indien een persoon zonder CST toch de accommodatie binnen gaat of niet wil verlaten kan de politie opgebeld worden. De politiediensten hebben de bevoegdheid om tussenbeide te komen in dergelijke situaties waar het gaat over de openbare orde.

 

Toezicht vanuit de overheid

 

Het staat vast dat de FOD Volksgezondheid en/of de FOD economie controles zal uitvoeren op het toepassen van het CST in de horecasector. In tegenstelling tot de andere regio’s in België, waar het gebruik van het CST reeds eerder werd ingevoerd, is momenteel echter nog niet vastgelegd welke sancties overtreders riskeren.

 

 

BELANGRIJK

 

4 We raden onze clubverantwoordelijken ten stelligste aan om op regelmatige basis de website van Horeca Vlaanderen te raadplegen om op de hoogte blijven van de geldende maatregelen in de horecasector.

4 Lokaal kunnen er strengere restricties gelden wat betreft het gebruik van het mondmasker, de toepassing van het CST, … neem daarom steeds contact op met het beleid van jouw stad of gemeente.

4 Sporters die in een andere regio gaan sporten, zullen rekening moeten houden met de regelgeving van de plaats waar de sport beoefend wordt.

4 Blijf de nodige aandacht schenken aan ventilatie en de opgelegde luchtkwaliteitsnormen. We verwijzen hiervoor naar onze voorgaande communicaties en het addendum bij het reglement van de wintercompetitie.

4 Alle richtlijnen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië, zoals vermeld in onze laatste twee communicaties, blijven voor die regio’s ook nog steeds van kracht.

4 Voel je je niet goed, blijf thuis. Heb je te maken met een besmetting binnen jouw club, volg de procedure uit het basisprotocol sport en corona (artikel 3.2.9).

 

 

 

Meer details over deze nieuwe maatregelen, met name over de invoering van het CST, zullen in de komende dagen decretaal geregeld worden. Indien we op basis daarvan nieuwe informatie ontvangen, zullen we dit uiteraard opnieuw communiceren.

 

Vanuit de federatie roepen we op om de maatregelen goed op te volgen en verstandig om te gaan met de mogelijkheden die er binnen onze sportsector zijn. Geniet van onze sport, maar geniet met een goede dosis gezond verstand.

 

 

Draag zorg voor jezelf en elkaar!

Sport veilig, sport gezond! 
 


 
17 september 2021
 
Op vrijdag 17 september kondigde Het Overlegcomité enkele nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen aan die vanaf 1 oktober in voege gaan. Sinds 27 september werden deze versoepelingen in een ministerieel besluit gegoten.

Met de start van onze wintercompetitie voor de deur geven we hieronder een kort overzicht van deze nieuwe maatregelen.

 

De invloed van deze maatregelen en de aangekondigde versoepelingen op de wintercompetitie blijft beperkt, niettemin is een toevoeging aan het huidige reglement van de wintercompetitie noodzakelijk. Dit addendum zal u als bijlage bij deze communicatie kunnen terugvinden en zal tevens op onze website worden gepubliceerd. 

 

 

Coronamaatregelen - geldig vanaf 1 oktober

(bron: Sport Vlaanderen, FOD volksgezondheid)

 

Algemeen

 

Het dragen van een mondmasker in een horeca inrichting, waar ook de cafetaria’s van sportclubs onder vallen, is niet langer verplicht. Je bent evenwel niet verplicht uw mondmasker af te zetten.

 

Sinds 1 september zijn alle coronamaatregelen bij het sporten en bij de organisatie van sportactiviteiten volledig vervallen. Er blijven alleen nog enkele controlerende maatregelen voor publiek en voor beheerders van sportinfrastructuur over. We sommen ze hier voor je op. 

 

 

Publiek

 

4   Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 500 personen en outdoor onder de 750 personen blijft.

4   Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:

-             Optie 1: je werkt zonder Covid Safe Ticket:

§ Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker en handhygiëne blijven behouden.

§ Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit om te eten of te drinken.

§ Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan.

§ Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor.

§ Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.

-             Optie 2: je werkt met een Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker)

§ Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig

§ Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen

§ Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen

-             Kinderen tot 12 jaar moeten, net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.

-             Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.

 

Indoor sportinfrastructuur

 

4   Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.

4   Volgens het federale ministerieel besluit moet je in alle sportruimtes en in de kleedkamers verplicht CO2-meters plaatsen.

§ Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.

§ De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Wanneer deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan.

§ Het federale MB verplicht om een bijkomend alarmniveau in te stellen van 1200 ppm. Wanneer dit alarmniveau wordt overschreden, dient de uitbater bovendien te voorzien in een erkend systeem voor de luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.

§ Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

 

In het basisprotocol Sport en Corona vind je extra duiding bij deze maatregelen. Het basisprotocol is het enige protocol dat nog behouden blijft. De overige context-specifieke protocollen vervallen.

 

 

BELANGRIJK

 

4 Lokaal kunnen er strengere restricties gelden wat betreft het gebruik van het mondmasker, aantal deelnemers, aantal toeschouwers, … neem daarom steeds contact op met het beleid van jouw stad of gemeente.

4 Maak gebruik van het implementatiedocument voor de opmaak van een verluchtings- en ventilatieplan voor alle indoor ruimtes en zorg voor een degelijke CO2-monitoring in de indoor sportinfrastructuur.
Er werd in mei reeds door het Agentschap Zorg & Gezondheid een infosessie georganiseerd over dit onderwerp. Via
deze link kan je de filmpjes en ppt-voorstellingen van de verschillende sessies raadplegen. Vooral de info uit sessie 7 is nuttig voor de keuze van een CO2-meter.

Sessie 7 - hoe CO2 meten - filmpje / Sessie 7 - hoe CO2 meten - voorstelling (pdf)

 

4 Voor het gebruik van het clublokaal blijft het protocol van de horeca van toepassing. Let ook op de verplichting voor CO2-meters in horeca-aangelegenheden. Een kort overzicht van de nieuwe horecarichtlijnen zien hier terug te vinden.

4 Blijf steeds aandacht besteden aan de basis hygiënemaatregelen. Bovendien vind je op de website van het federale crisiscentrum over het coronavirus de meest recente federale maatregelen.

4 De invoering van het Covid Safe Ticket (coronapas) in Brussel en Wallonië is uitgesteld naar 15 oktober. Ook voor de invoering in Vlaanderen is het juridisch kader nog niet klaar, waardoor ook hier nog geen duidelijkheid is wanneer dit eventueel zal verplicht worden.

 

Het spreekt dus voor zich dat we ook nu alles op de voet blijven volgen en van zodra nieuwe en correcte informatie beschikbaar is, wij u hiervan op de hoogte zullen brengen.

 

De nieuwe versoepelingen komen er net voor de start van onze wintercompetitie waardoor we hier met net nog wat meer vrijheid kunnen van genieten. Het bestuur van onze federatie wenst alle clubbesturen en spelers veel succes en veel plezier toe. Geniet van onze sport, maar geniet met een goede dosis gezond verstand.

 

  • Tui 150x
  • jartazi
  • Tui
  • jartazi 150x25
  • Tui
De Petanque Federatie Vlaanderen VZW heet u welkom.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Petanque Federatie Vlaanderen VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@pfv.be
© 2012-2022 Petanque Federatie Vlaanderen VZW | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions