Facebook
Twitter
Gezond Sporten-beleid

Elke erkende Vlaamse sportfederatie moet voldoen aan het "Gezond en ethisch sporten-decreet" ( GES Decreet van 20 december 2013 ). Het GES-decreet focust op vlak van gezond sporten op een beleid van de federatie. Er is geen focus op rapportering. De overheid verwacht wel dat sportfederaties een beleid voeren waarbij de sportfederatie :
 
1. Een keuze maakt over het al dan niet aanbevelen of opleggen van een sportmedisch geschiktheidsonderzoek;
2. Een keuze maakt over het al dan niet toepassen van leeftijdsgrenzen;
3. Een analyse maakt van de sportspecifieke risico┤s verbonden aan de sport, en een analyse maakt van de maatregelen en initiatieven die zijn genomen ter preventie daarvan;
4. Haar leden continu informeert (met minstens relevante informatie over de preventie van specifieke risico┤s, verbonden aan het beoefenen van de desbetreffende sport en over de initiatieven die genomen zijn om het gezond sporten te bevorderen). Voor de minderjarige sporter wordt de informatie ook ter beschikking gesteld voor de ouders;
5. Anonieme statistieken bijhoudt over de risico┤s en lichamelijke schade binnen haar sportfederatie, met evolutie in de tijd;
6. Minstens ÚÚn arts duurzaam betrekt bij de uitwerking van het gezond sporten beleid. ( Bron : http://www.vlaamsesportfederatie.be/thema/gezond-sporten/ges-decreet).
 
Het gezond sporten-beleid ( voortvloeiend uit het GES-decreet ) is het vervolg op het Medisch Verantwoord Sporten (MVS) waarbij er meer aandacht gaat naar het preventiebeleid en dit op het niveau van de recreant tot de competitiespeler en topsporter.
4 uitgangsprincipes kunnen we naar voren schuiven :
1. responsabilisering en stimuleren
2. ondersteunen
3. kwaliteit bewaken
4. problemen aanpakken 
Het gezond sporten-beleid is een verantwoordelijkheid die door verschillende actoren gedragen wordt:
- De sporter kan kennis, advies en informatie opvragen bij verschillende actoren opdat hij/zij deze zaken kan volgen en uitvoeren. De website gezondsporten.be kan een sporter al heel wat bijbrengen.
- De club kan aangepaste en veilige (sport)infrastructuur aanbieden met voldoende begeleiding en eerste hulp indien nodig.
- De sportmedische entourage ( (sport)arts, kinesitherapeut ( preventief & curatief ), diŰtiste,....) kan door de sporter aangesproken worden inzake medische keuring, zijn/haar medische geschiktheid voor die specifieke sport, etc. Op die manier kan de sporter informatie op maat ontvangen. Meer informatie hierrond kan u raadplegen via sportkeuring.be.
- De sportfederatie kan een aantal taken en opdrachten verwerken in een checklist, aangereikt door Bloso, invullen en uitvoeren. Daarnaast stelt het een comitÚ op met o.a. een arts, die mee dit beleid vorm geven.
- De overheid is de laatste actor die instaat voor de informatiestroom, de kennis en subsidiŰring.
 
Naast de overheid voorziet ook de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde (VVS) de nodige ondersteuning, co÷rdinatie en wetenschappelijke onderbouwing van dit project. Zij zijn samengesteld uit een combinatie van artsen, podologen, kinesitherapeuten, inspanningsfysiologen, etc. Tevens werken zij aan een verbeterde manier om letsels binnen de federatie te registreren en ontwikkelden ze een platform rond het sportmedisch geschiktheidsonderzoek VASO. Meer informatie vindt u op vvsport.be.
 
Een koepel onder de VVS zijn de Sport en Keuringsartsen (SKA) die op verschillende terreinen hun rol opnemen waaronder het belang van de infrastructuur (via advies naar materiaal toe), sporttechnische risico┤s (via letselregistratie en preventie), trainers gaan begeleiden (via trainerscursussen), persoonsgebonden risico┤s beperken (via het sportmedisch geschiktheidsonderzoek) en informatie voorzien voor iedereen. Dit alles kan nalezen via sportartsen.be.
 
De boodschap rond het gezond sportenbeleid en het ges-decreet geeft aan dat op basis van de meest voorkomende letsels er specifieke preventie uitgevoerd moet worden.
 
Op basis van al deze informatie werkten wij samen met de VIV een gezond sportenbeleid uit a.d.h.v. de checklist. Hier kan u dit document raadplegen.
 
Interessante websites in dit artikel
Posters Gezond Sporten Beleid

In het kader van het gezond sportenbeleid werden er door de VIV posters gemaakt met daarop eenvoudige opwarmings- en stretchoefeningen die kunnen worden uitgehangen in de sportclubs.
 
Deze posters kan men hieronder downloaden:
 
  • field
  • Tui
  • field
  • Tui
  • field
De Petanque Federatie Vlaanderen VZW heet u welkom.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Petanque Federatie Vlaanderen VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@pfv.be
© 2012-2023 Petanque Federatie Vlaanderen VZW | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions