Facebook
Twitter
Donderdag 2015-12-03
Gezond Sporten-beleid

Vanuit Bloso kregen zowel de Petanque Federatie Vlaanderen ( PFV ), de Vlaamse Bowlingsport Federatie ( VBSF ) als de Vlaanse SnookerFederatie ( VSF ) de opdracht om het beleid, inzake gezond sporten, aan de hand van een checklist op te nemen. Daar deze drie federaties onder de koepel Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten ( afgekort VIV ) ondergebracht zijn, besloot het VIV in samenspraak met haar drie leden dit beleid samen te organiseren en haar ondersteunende rol in dit kader op te nemen.

 
De Raad van Bestuur van het VIV heeft aan haar drie leden gevraagd of zij in hun ledenbestand een arts hadden en zo ja indien deze aan dit project wenst mee te werken. Via de Vlaamse SnookerFederatie werd die dan ook gevonden en werd een plan uitgewerkt.
 
Ons Gezond Sporten-Beleidsplan kan men hier inkijken en leer hier meer over gezond sporten.
 
  • field
  • Tui
  • field
  • Tui
  • field
De Petanque Federatie Vlaanderen VZW heet u welkom.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Petanque Federatie Vlaanderen VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@pfv.be
© 2012-2023 Petanque Federatie Vlaanderen VZW | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions