Facebook
Twitter
Donderdag 2015-12-31
Bloso wordt Sport.Vlaanderen

Bloso wordt ‘Sport Vlaanderen’ vanaf 1 januari 2016. Die nieuwe naam is een volgende logische stap in de vernieuwingsoperatie die al een tijdje bezig is.
Logo Sport Vlaanderen

Het sportagentschap kreeg in 2014 nieuwe leidinggevenden en samen met het kabinet van de minister van Sport werd er een nieuwe visie ontwikkeld op wat een sportagentschap in de 21e eeuw moet zijn. Vanaf 1 januari krijgt het sportagentschap daarbovenop ruimere bevoegdheden, waardoor het voor het eerst in zijn geschiedenis de one-stop-shop wordt voor alles wat sport betreft binnen de Vlaamse overheid.

Sport Vlaanderen = sport, sport = Sport Vlaanderen

Bloso wordt Sport Vlaanderen omdat het sportagentschap groter wordt. De artificiële scheiding die nu bestaat tussen beleidsvoorbereidend werk (in handen van de afdeling sport van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media) en beleidsuitvoerend werk (Bloso) wordt volledig opgeheven. Dat betekent dat het sportagentschap voor het eerst in zijn bestaan de one-stop-shop wordt voor alles wat sport betreft binnen de Vlaamse overheid. De voordelen in kosten, efficiëntie en klantenservice zijn legio. Het sportbeleid is daarmee bovendien een unicum in de Vlaamse overheid: geen enkel ander beleidsdomein bevindt zich onverdeeld, op één plek, onder voogdij van de bevoegde minister. Concreet worden alle taken, bevoegdheden, middelen en personeel van de afdeling sport van het departement CJSM overgedragen naar het nieuwe agentschap. Deze bundeling van expertise en middelen leidt niet alleen automatisch tot efficiëntiewinsten, ze komt ook elke sporter ten goede en die zal dat merken. Topsport, sport voor allen, trainersopleidingen, sportinfrastructuur en subsidiëring: alles blijft onder de vleugels van het agentschap, maar vanaf nu onverdeeld. Dat is transparant, veroorzaakt minder administratieve ballast en het is klantgericht: de Vlaming en de Vlaamse sportsector moeten voor al hun vragen over sport bij Sport Vlaanderen terechtkunnen.

Daarom houdt het sportagentschap van de om en bij twintig sportgerelateerde websites die de Vlaamse overheid nu onderhoudt er één over, waarvan de URL in het nieuwe agentschapslogo vervat zit: sport.vlaanderen.

Uiteraard zullen de troeven van het sterke merk Bloso ingezet worden om een nieuw sterk merk, Sport Vlaanderen, te bouwen. De sportkampen en de sportcentra, om maar enkele van onze bekende producten te noemen, zullen hun uitstekende kwaliteit behouden. Binnen het merk Sport Vlaanderen.

Op 2 januari zullen er nog veel Bloso-logo’s te zien zijn, mondjesmaat zullen ze allemaal vervangen worden door het logo “Sport.Vlaanderen”. Niet spoorslags, want dat zou in crisisperiode financieel onverantwoord zijn.

Vernieuwd sportagentschap

Dat het sportagentschap net vandaag voor het eerst communiceert over zijn eigen vernieuwing is geen toeval. Vandaag organiseert Bloso het eerste sportinnovatiecongres in Vlaanderen. Een uitgelezen moment voor minister van Sport Philippe Muyters en de administrateur-generaal van Bloso Philippe Paquay om samen het nieuwe verhaal, de nieuwe naam en het nieuwe logo van het sportagentschap te presenteren.

Bloso wordt Sport Vlaanderen, ook omdat het sportagentschap zich in een vernieuwingsoperatie bevindt. Die werd in 2014 op gang getrokken bij het aantreden van een nieuw duo leidinggevenden: Philippe Paquay als administrateur-generaal, en Paul Rowe, als algemeen directeur. De vernieuwing die ze brengen, is deels een intern verhaal, met nieuwe structuren die de evolutie naar een modern overheidsbedrijf en kenniscentrum mogelijk maken. Voor het grootste deel echter heeft de vernieuwing externe gevolgen. Omdat het hele sportbeleid van minister Philippe Muyters gericht is op grotere transparantie en klantvriendelijkheid. De versnippering wordt niet alleen op regionaal vlak ongedaan gemaakt, er wordt een einde aan gemaakt op alle niveaus.

Zal Sport Vlaanderen nu zichtbaarder zijn voor de Vlamingen dan Bloso was. Met een nieuwe sensibiliseringscampagne in het voorjaar van 2016 zal Sport Vlaanderen sterk inzetten op sport in bedrijven, sport na school en sport voor iedereen die er nu de tijd niet voor vindt. Sport Vlaanderen zal vaker opduiken in samenwerking met partners: zij krijgen van Sport Vlaanderen uitgewerkte ideeën aangeleverd. Sport Vlaanderen zal duidelijker aanwezig zijn in het sportaanbod in het leven van elke Vlaming.

Bron : Bloso
  • field
  • Tui
  • field
  • Tui
  • field
De Petanque Federatie Vlaanderen VZW heet u welkom.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Petanque Federatie Vlaanderen VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@pfv.be
© 2012-2024 Petanque Federatie Vlaanderen VZW | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions