Facebook
Twitter
Zaterdag 2020-05-16
Maandag 18 mei - nieuwe richtlijnen heropstart buitensport


Op woensdag 13 mei kondigde de nationale veiligheidsraad de volgende fase van de exitstrategie uit de coronalockdown aan, namelijk fase 2. Voor de sportsector betekent deze fase een nieuwe stap in de sportbeoefening van heel wat sportactiviteiten, zo ook voor de petanquesport. Maar wat verandert er en wat mag er nu eigenlijk?
 
Naar aanleiding van deze fase 2 werd een nieuw Ministerieel besluit opgemaakt dat op vrijdag 15 mei werd gepubliceerd.
Hieronder geven we u een overzicht van de overheidsmaatregelen en van de richtlijnen die de PFV adviseert naar aanleiding van het nieuwe Ministerieel besluit die van kracht zijn vanaf 18 mei.
 
Opgelet, contacteer bij twijfels steeds uw lokale overheidsinstantie om na te gaan of de lokale maatregelen gelijkaardig dan wel strenger zijn. Eventuele strengere of striktere richtlijnen van uw lokale overheid zijn tenslotte steeds prioritair.
 
Overheidsmaatregelen
Algemeen
Indien er geen expliciete wijzigingen werden aangekondigd in de beslissingen van 13 mei, blijven de eerder geldende beperkingen van kracht.
Het is belangrijk te benadrukken dat bepaalde regels van kracht blijven, ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden.
Regels als (zie affiche)
- het beperken van contacten tussen mensen
- het respecteren van veilige afstanden
- goede hygiënische reflexen, ook wel ´barrièregebaren´ genoemd
 
Voor sport en vrije tijd
 
                       Uit het Ministerieel besluit van 15 mei 2020 gepubliceerd in het Belgische Staatsblad:
 
"- wandelingen en fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren, alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen, met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
- regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht die geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen, steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;"
 
Hieruit moeten we concluderen dat de huidige wetgeving de sportbeoefening in twee luiken verdeeld. Enerzijds het individueel sporten (luik 1) en het sporten in georganiseerd verband (luik 2).
 
Luik 1: recreatief petanque spelen in openlucht
Overheidsmaatregelen
Er zijn geen wijzigingen aangekondigd wat betreft het recreatief sporten in openlucht. Met andere woorden, alle maatregelen die van kracht zijn sinds exitfase 1a van 4 mei, blijven nog steeds geldig en moeten nog steeds gevolgd worden.
 
PFV-richtlijnen
Vermits er geen wijzigingen zijn in de overheidsmaatregelen en de PFV de gezondheid en veiligheid van alles petanquespelers voorop stelt, adviseren we ten stelligste de PFV-richtlijnen die sinds 4 mei werden uitgevaardigd te blijven volgen.
Al deze richtlijnen kunnen hier worden ingekeken.
 
Luik 2: openlucht trainingen in georganiseerd (club)verband - vanaf 18 mei
Overheidsmaatregelen
"regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht die geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen, steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;"
 
PFV-richtlijnen
Naar aanleiding van fase 2 heeft de Petanque Federatie Vlaanderen, conform de overheidsmaatregelen en het ministerieel besluit van 15 mei, een reeks nieuwe richtlijnen en adviezen opgesteld.
 
ALGEMEEN
- Belangrijk: blijf ten allen tijde de nog steeds geldende algemene hygiëne- en veiligheidsmaatregelen volgen
- Sport niet en blijf thuis als je (of een huisgenoot) symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen. Ga pas weer sporten als het mag van je arts.
- Ouders en toeschouwers zijn niet toegelaten
- Iedereen is verplicht een mondmasker te dragen
- Iedereen gaat na het spelen onmiddellijk terug naar huis.
- Organiseren van trainingen kan enkel binnen de eigen club of vereniging.
- Op voorhand inschrijven is noodzakelijk
 
Om ieders veiligheid en gezondheid te waarborgen, raadt de Petanque Federatie Vlaanderen iedereen, die volgens de maatregelen een training wenst te organiseren of te volgen, ten stelligste aan de richtlijnen te volgen die men hieronder kan downloaden:
  
DOWNLOADS  
 
 
Het niet volgen van alle bovenstaande richtlijnen gebeurt op eigen risico. De Petanque Federatie Vlaanderen is op geen enkel moment en in geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor inbreuken tegen deze maatregelen.
Indien we met z´n allen deze richtlijnen consequent opvolgen zorgen we voor elkaar terwijl we ook opnieuw kunnen genieten van onze geliefde sport. Dus … hou vol en play safe!
 
We rekenen op uw begrip en medewerking en zullen u verder op de hoogte houden in geval van nieuwe maatregelen/beslissingen.
 
 
 
 
 
 
  • field
  • Tui
  • field
  • Tui
  • field
De Petanque Federatie Vlaanderen VZW heet u welkom.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Petanque Federatie Vlaanderen VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@pfv.be
© 2012-2024 Petanque Federatie Vlaanderen VZW | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions