Facebook
Twitter
Donderdag 2020-06-04
Coronacrisis - start van fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni


Bron: info-coronavirus.be
 
Vanaf maandag 8 juni zijn tal van nieuwe versoepelingen van toepassing. Wat betekent dit voor de sportsector?
 
Op de website info-coronavirsu.be kan men het persbericht van de Eerste minister Wilmès nalezen waaruit wij de zaken pikten die van toepassing zullen zijn in de sportsector. Het is nu wachten op het ministerieel besluit na de veiligheidsraad van 3 juni en de protocollen die zullen gelden in onze sector.
 
Deze nieuwe aanpak moet op twee niveaus worden begrepen. Ten eerste, het individuele gedrag (hoe moet ik me gedragen in het licht van mijn herwonnen vrijheid?) en ten tweede, het reglementair kader dat van toepassing is op een georganiseerde activiteit (welke protocollen moeten professionals toepassen om een activiteit te organiseren?)
 
Wat het individuele gedrag betreft, zij er zes gouden regels:
 
* De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
* Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
* Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hun wat meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen;
* De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen van 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, dit wil zeggen de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
* Het is mogelijk om wekelijks met 10 verschillende personen contact te hebben, bovenop de gezinsleden (=uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze 10 personen mogen elke week veranderen;
* Groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 10 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant);
* Georganiseerde sport- en nu ook culturele activiteiten onder begeleiding van een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en tot 50 personen in juli, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand wordt gerespecteerd.
 
Vanaf 8 juni kunnen de contactloze sportactiviteiten worden hervat, indoor en outdoor, amateur of professioneel, competitie en training. Sportzalen en fitnessruimtes mogen ook heropenen, mits het protocol in acht wordt genomen.
 
Maar:
* Contactsporten moeten altijd beperkt blijven tot "contactloze trainingen;
* Wat de sportfaciliteiten betreft, zullen de protocollen ook moeten gevolgd. Kleedkamers en douches zullen nog steeds niet toegankelijk zijn;
* Zwembaden, sauna´s en wellnesscentra moeten in dit stadium gesloten blijven.
 
Nog wat sport betreft, is alles vanaf 1 juli weer toegestaan, op voorwaarde dat de protocollen worden nageleefd.
 
Zowel in de culturele sector als de sportsector zal vanaf 1 juli een zittend publiek van maximaal 200 personen - ongeacht de grootte van de zaal - zijn toegestaan, met inachtneming van de veiligheidsafstanden en altijd met strikte naleving van de protocollen.
  • field
  • Tui
  • field
  • field
De Petanque Federatie Vlaanderen VZW heet u welkom.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Petanque Federatie Vlaanderen VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@pfv.be
© 2012-2023 Petanque Federatie Vlaanderen VZW | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions