Facebook
Twitter
Zondag 2020-06-07
Coronalockdown - existrategie fase 3 - heropstart sportsector


Op woensdag 3 juni kondigde de Nationale Veiligheidsraad fase 3 aan van het afbouwplan uit de coronalockdown dat vanaf maandag 8 juni van kracht is.
 
De nieuwe fase betekent een radicale verandering in de aanpak ten opzichte van de regels die tot nog toe van kracht waren. Vanaf nu is vrijheid immers de regel en wat niet mag is de uitzondering. Hierdoor kennen de richtlijnen voor het beoefenen van sport ook enkele belangrijke wijzigingen.
 
Naar aanleiding van deze nieuwe fase werd een nieuw Ministerieel besluit opgemaakt dat op vrijdag 5 juni werd gepubliceerd. Conform dit Ministerieel besluit en de protocollen die voor de sportsector zijn uitgeschreven heeft de Petanque Federatie Vlaanderen haar adviezen en richtlijnen aangepast. Om ieders veiligheid en gezondheid te waarborgen, raadt de Petanque Federatie Vlaanderen iedereen, die onze geliefde petanquesport in deze tijden wenst te beoefenen, ten stelligste aan deze richtlijnen te volgen.
 
Volgens de nieuwe overheidsmaatregelen kunnen we de sportbeoefening opnieuw indelen in twee luiken. Hieronder een woordje uitleg over deze maatregelen gepubliceerd volgende het Ministerieel besluit van 5 juni en de herwerkte PFV-richtlijnen.
Opgelet, contacteer steeds uw lokale overheidsinstantie om na te gaan of de lokale maatregelen gelijkaardig dan wel strenger zijn. Eventuele bijkomende vragen of striktere richtlijnen van uw lokale overheid zijn tenslotte steeds prioritair.
 
Luik 1 : het individueel gedrag
Overheidsmaatregelen
Het individueel gedrag heeft ook betrekking op het recreatief petanque spelen. In de vorige fase (fase 2) mocht er recreatief gespeeld worden in open lucht met twee extra personen die niet onder jouw dak wonen en die steeds dezelfden moesten zijn.
 
In fase 3, vanaf 8 juni, wordt de persoonlijke bubbel uitgebreid naar 10 personen per week per individu, bovenop uw gezinsleden.
Bovendien is het opnieuw mogelijk om binnen te sporten, hoewel het buitensporten nog steeds de voorkeur geniet indien mogelijk.
 
De overheid stelde voor deze fase 6 gouden regels op:
 
 
PFV-richtlijnen
Naar aanleiding van de bovenstaande wijzigingen van de richtlijnen en conform het Ministerieel besluit schreef de Petanque Federatie Vlaanderen volgende adviezen uit voor iedereen die de petanquesport recreatief en op individuele basis wil beoefenen
 
1. Te allen tijde wordt de afstand van 1,5 meter tussen elkaar gerespecteerd.
2. Iedere speler ontsmet voor en na het gebruik zijn/haar materiaal
3. Ontsmet voor en na het spelen je handen.
4. Iedere speler gebruikt enkel zijn/haar materiaal en raakt het materiaal van de andere niet aan.
5. Iedere speler gebruikt, wanneer hij aan de beurt is, zijn/haar eigen doelkogeltje.
6. Er wordt geen gebruik gemaakt van een werpcirkel. De speler die de mène start tekent met de voet een cirkel op de ondergrond.
7. Meter gebeurt door maximum 1 persoon tegelijk; iedere speler gebruikt zijn/haar eigen meter.
8. Scoreborden mogen niet worden gebruikt.
9. Iedere speler wordt aangeraden een mondmasker te dragen en de gebruiksmaatregelen hierrond te respecteren.
10. Geen lichamelijk contact is toegestaan.
11. Buiten sporten krijgt de voorkeur, maar ook binnen sporten kan mits het volgen van de overheidsmaatregelen.
12. Iedereen gebruikt zijn/haar gezond verstand om elkaars gezondheid te waarborgen.
 
 
Luik 2 : georganiseerde sport
Overheidsmaatregelen:
Ten opzicht van de vorige fase (fase 2) van de exitstrategie veranderen voor het georganiseerd sporten drie elementen.
 
1. Er mag opnieuw binnen gesport worden, op voorwaarde dat de afstandregel van 1,5 meter steeds kan worden gerespecteerd. Hiervoor mogen dus de clublokalen opnieuw geopend worden.
2. Ook de cafetaria´s mogen geopend worden op voorwaarde dat alle richtlijnen uit de horecagids kunnen toegepast en gegarandeerd worden. Download de horecagids  hier  en de bijhorende affiche hier.
3. Naast het trainen in georganiseerd clubverband, zijn ook opnieuw competitievormen toegelaten, mits het volgende van alle richtlijnen uit fase 2.
 
PFV-richtlijnen:
Naar aanleiding van deze beperkte, doch ingrijpende wijzigingen heeft de PFV haar gedragscodes voor het georganiseerd petanque spelen voor de verschillende betrokkenen aangepast.
 
Niettemin we ons momenteel in de staart van de corona-epidemie bevinden, blijft het noodzakelijk om de huidige maatregelen strikt te blijven opvolgen. Hierdoor zorgen we allen voor elkaars gezondheid en kunnen we meer en meer genieten van de vrijheid van een partijtje petanque spelen. Deze vernieuwde overzichtelijke gedragscodes kan u hieronder per doelgroep raadplegen en evenals de algemene richtlijnen downloaden.
 
 
Het niet volgen van alle bovenstaande richtlijnen gebeurt op eigen risico. De PFV is op geen enkel moment en in geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor inbreuken tegen deze maatregelen.
We hebben de voorbije maanden met z´n allen getoond dat we kunnen zorgen voor elkaar. Hierdoor kunnen we opnieuw een stap nemen in de goede richting en meer en meer proeven van het ware genot van onze geliefde sport. Toch willen we iedereen op het hart drukken dat het van groot belang blijft om ook deze vernieuwde richtlijnen consequent op te volgen. Als federatie, club en mens dragen we allen een maatschappelijke verantwoordelijkheid om te blijven zorg dragen voor elkaar en de verspreiding of de heropflakkering van het coronavirus tegen te gaan. Dus … hou vol en play safe!
 
We rekenen op uw begrip en medewerking en zullen u verder op de hoogte houden in geval van nieuwe maatregelen/beslissingen.
 
Het voltallig PFV-bestuur
 
 
 
  • field
  • Tui
  • field
  • field
De Petanque Federatie Vlaanderen VZW heet u welkom.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Petanque Federatie Vlaanderen VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@pfv.be
© 2012-2023 Petanque Federatie Vlaanderen VZW | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions