Facebook
Twitter
Dinsdag 2020-06-30
Coronalockdown - exitstrategie fase 4 - heropstart sportsector


Het afbouwplan uit de coronalockdown wordt verder uitgevoerd, met nog steeds de uitgangsgedachte dat alles opnieuw is toegestaan, behalve de uitzonderingen. Zo kondigde de Nationale Veiligheidsraad tijdens de persconferentie van woensdag 24 juni fase 4 aan dat van kracht is vanaf woensdag 1 juli.

Naar aanleiding van deze nieuwe fase van de exitstrategie uit de coronalockdown werd een nieuw Ministerieel besluit opgemaakt dat op 30 juni werd gepubliceerd.

 

Concreet betekent fase 4 voor onze sport slechts enkele wijzigingen in de richtlijnen die sinds 8 juni van toepassing waren. Conform deze wijzigingen en het Ministerieel besluit van 30 juni heeft de Petanque Federatie Vlaanderen haar richtlijnen en adviezen opnieuw aangepast. Zoals bij alle voorgaande communicaties raadt de Petanque Federatie Vlaanderen iedereen, die onze geliefde petanquesport in deze tijden wenst te beoefenen, ten stelligste aan deze richtlijnen te volgen. Zo waarborgen we nog steeds ieders veiligheid en gezondheid.

 

Sportbeoefening dient ook in fase 4 nog steeds opgedeeld te worden in de twee reeds gekende luiken. Hierna volgt per luik een woordje uitleg over de nieuwe overheidsmaatregelen en de (herwerkte) PFV-richtlijnen.

Opgelet, het blijft steeds belangrijk om uw lokale overheidsinstantie te contacteren om na te gaan of de lokale maatregelen gelijkaardig dan wel strenger zijn. Eventuele bijkomende strengere of striktere richtlijnen van uw lokale overheid zijn tenslotte steeds prioritair.

 

 

Luik 1: het individueel gedrag

 

Overheidsmaatregelen:

 

Het individueel sporten, waarmee het recreatief sporten wordt bedoeld, kon sinds 8 juni (fase 3) in uw persoonlijke bubbel van maximum 10 personen per week, bovenop uw gezinsleden. Deze bubbel kan vanaf 1 juli (fase 4) uitgebreid worden tot een maximum van 15 personen per week.

 

Opgelet, in eender welke situatie blijven deze 6 gouden regels van kracht:

  
 
 
 

PFV-richtlijnen:

 

Vermits de richtlijnen voor het individueel, recreatief sporten in deze fase maar één wijziging kennen, namelijk de uitbreiding van de persoonlijke bubbel van 10 naar 15 personen, blijven de PFV-richtlijnen die van kracht zijn sinds 8 juni ongewijzigd. Hieronder kan u een overzicht van de richtlijnen terugvinden.

 

1.     Te allen tijde wordt de afstand van 1,5 meter tussen elkaar gerespecteerd.

2.     Iedere speler ontsmet voor en na het gebruik zijn/haar materiaal.

3.     Ontsmet voor en na het spelen je handen.

4.     Iedere speler gebruikt enkel zijn/haar materiaal en raakt het materiaal van de andere niet aan.

5.     Iedere speler gebruikt, wanneer hij aan de beurt is, zijn/haar eigen doelkogeltje.

6.     Er wordt geen gebruik gemaakt van een werpcirkel. De speler die de mčne start, tekent met de voet een cirkel op de ondergrond.

7.     Meten gebeurt door maximum 1 persoon tegelijk; iedere speler gebruikt zijn eigen meter.

8.     Scoreborden mogen niet worden gebruikt.

9.     Iedere speler wordt aangeraden een mondmasker te dragen en de gebruiksmaatregelen hierrond te respecteren.

10.   Geen enkel lichamelijk contact is toegestaan.

11.  Buiten sporten krijgt de voorkeur, maar ook binnen sporten kan mits het volgen van de overheidsmaatregelen.

12.   Iedereen gebruikt zijn/haar gezond verstand om elkaars gezondheid te waarborgen.

 

Indien de terreinen van uw club toegankelijk zijn voor individueel, recreatief petanquen dan is het aangewezen om enkele exemplaren van deze flyer uit te printen en op te hangen in de nabijheid van de terreinen.

Download hier de flyer met deze algemene richtlijnen.

 
 

Luik 2: georganiseerde sport

 

Overheidsmaatregelen:

 

Vanaf fase 4 van de exitstrategie kunnen voor het georganiseerd sporten de volgende zaken, bovenop de mogelijkheden uit de vorige fases:

 

1.     Het georganiseerd sporten kan in een groep van maximum 50 personen plaatsvinden.

2.     Publiek mag aanwezig zijn

a.     met een maximum van 200 toeschouwers binnen en 400 toeschouwers buiten én mits het volgen van de veiligheidsprotocollen.

b.     Voor reguliere evenementen die in permanente infrastructuren georganiseerd worden, zullen protocollen worden opgesteld.

c.      Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte zal vanaf 1 juli een online-instrument beschikbaar zijn (COVID Event Risk Model kortweg CERM - www.covideventriskmodel.be), dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Er zullen ook duidelijke regels moeten worden toegepast.

3.     Kleedkamers en douches mogen opnieuw gebruikt worden mits het volgen van de veiligheidsprotocollen.

 

PFV-richtlijnen:

 

Naar aanleiding van deze wijzigingen heeft de Petanque Federatie Vlaanderen de nodige aanpassingen aangebracht aan de gedragscodes voor het georganiseerd petanque spelen voor de verschillende betrokken partijen. Deze aangepaste overzichtelijke gedragscodes kan u hieronder downloaden.

Aan onze clubverantwoordelijken zouden we willen vragen om ook van deze hernieuwde gedragscodes enkele exemplaren op te hangen rond de binnen- en buitenterreinen.

 

 

Het niet volgen van alle bovenstaande richtlijnen gebeurt op eigen risico. De Petanque Federatie Vlaanderen is op geen enkel moment en in geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor inbreuken tegen deze maatregelen.

De situatie in België blijft tot dusver gunstig verlopen, mede dankzij de inspanningen van de voorbije maanden van alle petanqueliefhebbers. Hierdoor werd het mogelijk om de nieuwe fase en de nieuwe versoepelingen aan te kondigen.

Ondanks dat de situatie onder controle is, blijft het virus echter nog steeds aanwezig. We blijven als federatie iedereen dus op het hart drukken dat het, nu meer dan ooit, van cruciaal belang is om de vernieuwde maatregelen en richtlijnen van de overheid en van de PFV consequent te blijven opvolgen zodat we onze verruimde vrijheid kunnen blijven garanderen terwijl de gezondheid van ons allen wordt beschermd.

Blijf zorg dragen voor jezelf! Blij zorg dragen voor elkaar! Dus… hou vol en play safe!

 

We rekenen op uw begrip en medewerking en zullen u verder op de hoogte houden in geval van nieuwe maatregelen/beslissingen.

 

 

Het voltallig PFV-bestuur

  • field
  • Tui
  • field
  • field
De Petanque Federatie Vlaanderen VZW heet u welkom.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Petanque Federatie Vlaanderen VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@pfv.be
© 2012-2023 Petanque Federatie Vlaanderen VZW | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions