Facebook
Twitter
Donderdag 2020-12-31
Eindejaarswensen voorzitter PFV


Beste petanquevrienden,
 
Het was voor ons allen, bestuur, clubs en leden door de coronapandemie een moeilijke periode dat we hopelijk in 2021 achter ons kunnen laten.
 
Wij waarderen enorm alle inspanningen die onze clubverantwoordelijken en vrijwilligers hebben geleverd in 2020. Zij zorgden er voor dat hun leden in veilige omstandigheden toch het sociaal contact konden onderhouden en dat zij hun geliefde petanquesport konden blijven beoefenen. Wij willen ook ons personeel bedanken die alles in het werk hebben gesteld om 7 dagen op 7 ter beschikking te staan van onze federatie, onze clubs, gemeenten en steden. Wij hebben veel positieve reacties vanuit de steden en gemeenten voor de ondersteuning tijdens de versoepelingen.
 
In deze zware tijden hebben wij helaas verscheidene mensen zien heengaan door onder andere het Covid-19. Wij willen dan ook namens het voltallig bestuursorgaan en de provinciale besturen onze innige en oprechte deelneming betuigen aan de getroffen families, vrienden en clubs die dierbaren hebben verloren. Wij wensen alle families veel sterkte toe om deze moeilijke periode door te komen en te kunnen verwerken des te meer omdat er vaak geen waardig afscheid kon worden genomen van een geliefde of een vriend.
 
We beseffen maar al te goed dat het de afgelopen maanden bij zonder moeilijk is geweest voor onze clubs, zowel op sportief vlak, maar ook financieel. Zo hebben wij binnen ons bestuur eenparig beslist om een financiële inspanning te leveren naar onze clubs en hun leden toe. Wij gaan een deel van het lidgeld dat de leden betaald hebben terugstorten naar de clubs. Daarnaast zijn wij de Vlaamse regering dankbaar dat binnen de Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten, waar wij lid van zijn, een noodfonds is voorzien om onze clubs, die een aanvraag hebben ingediend, éénmalig financieel te ondersteunen. Vele kleine inspanningen maken het mogelijk om deze tijden door te komen en positief naar de toekomst te kunnen kijken.
 
Wij zijn er ons van bewust dat de inspanningen die wij nu leveren nog een tijdje dienen aangehouden te worden, maar er is licht aan het einde van de tunnel en de toekomst zien wij hoopvol tegemoet. Wij weten dat eindejaarsfeesten en recepties noch in familiaal verband noch in clubverband zullen kunnen doorgaan zoals we het gewoon zijn, niettemin,
 
wens ik jullie oprecht een mooi, gelukkig en gezond 2021 toe!
 
Reinold Borré
Voorzitter
 

 
  • field
  • Tui
  • field
  • Tui
  • field
De Petanque Federatie Vlaanderen VZW heet u welkom.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Petanque Federatie Vlaanderen VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@pfv.be
© 2012-2024 Petanque Federatie Vlaanderen VZW | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions