Facebook
Twitter
Woensdag 2021-01-20
Algemene vergadering kan voortaan altijd digitaal


Bron: Vlaamse Sportfederatie

Tijdens de eerste coronagolf maakte een volmachtenbesluit het tijdelijk mogelijk om algemene vergaderingen digitaal te organiseren (of uit te stellen). De nieuwe coronawet van 20 december 2020 zorgt nu voor een permanente oplossing: vzw’s kunnen definitief gebruikmaken van de AV vanop afstand.
 

Vanaf nu is het mogelijk om je algemene vergadering digitaal of schriftelijk te organiseren. De wet is reeds van kracht, je kan er meteen gebruik van maken. De essentie vatten we hieronder samen:

  • Er is geen statutenwijziging nodig. 
  • De keuze om een AV op afstand te organiseren wordt toevertrouwd aan het bestuursorgaan.
  • De oproeping moet een heldere en nauwkeurige beschrijving bevatten van de procedures met betrekking tot deelname op afstand.
  • Het gekozen communicatiemiddel moet het de deelnemers mogelijk maken om kennis te nemen van de besprekingen, hun stemrecht uit te oefenen, deel te nemen aan beraadslagingen en vragen te stellen.

Meer info over het organiseren van een AV vind je op deze pagina.

Voor gesubsidieerde sportfederaties, OSV’s en andere actoren binnen het decreet georganiseerde sportsector valt de deadline voor rapportering bij Sport Vlaanderen op 1 april 2021. We raden sportfederaties dan ook aan om tijdig hun Algemene Vergadering te organiseren, via de mogelijkheden die de nieuwe wet voorziet.

  • field
  • Tui
  • field
  • field
De Petanque Federatie Vlaanderen VZW heet u welkom.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Petanque Federatie Vlaanderen VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@pfv.be
© 2012-2023 Petanque Federatie Vlaanderen VZW | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions