Facebook
Twitter
Dinsdag 2021-02-23
UPDATE - transfer CEP-licenties


Bron: CEP

 
Sinds 2020 hanteert de Europese petanquefederatie, CEP (Confédération Européenne de Pétanque), een nieuwe regelgeving voor transfers binnen Europa, of beter gezegd voor transfers tussen federaties waarvan minstens één federatie lid is bij de CEP. We zetten hieronder de belangrijkste aandachtspunten uit de regelgeving op een rij. Wie het volledige protocol wil doornemen, kan de Franse of Engelse versie hiervan terugvinden op de website van de CEP (www.cep-petanque.com).

 

Voor alle duidelijkheid, de procedures voor transfers binnen de PFV, binnen België en internationale transfers tussen landen buiten de CEP (lid bij de FIPJP), zijn niet gewijzigd. Een kort overzicht:

 

TRANSFER BINNEN DE PFV


1.  De voorgeschreven periode (van 16 maart tot en met 15 april) moet worden gerespecteerd.

2.  Gebruik het gekende formulier ‘vrijheidsaanvraag niet-professionele sportbeoefenaar’.
3.  Er dienen twee aangetekende brieven te worden verstuurd, één naar de club die je wenst te verlaten en één naar de
     Petanque Federatie Vlaanderen.

 

TRANSFER BINNEN BELGIË (PFV ó FBFP)


1.  De voorgeschreven periode (van 16 maart tot en met 15 april) moet worden gerespecteerd.

2.  Gebruik het gekende ‘interliga mutatieformulier’.
3.  Het formulier wordt door de oude club, de nieuwe club en de speler ingevuld en ondertekend.
4.  Het formulier wordt verzonden naar de federatie die men verlaat.

 

INTERCONTINENTALE TRANSFERS BUITEN DE CEP (FIPJP ó FIPJP)


Vermits België lid is van de CEP, is deze werkwijze niet meer van toepassing voor spelers die lid willen worden in België of België willen verlaten.

 

Alle bovengenoemde formulieren zijn terug te vinden op onze website (www.pfv.be) onder het menu ‘downloads’.

 

NIEUW: CEP Transfer protocol

 

Een internationale transfer van een speler tussen federaties waarvan er minstens één lid is bij de CEP, is enkel mogelijk na het verkrijgen van het ‘Europees transfer certificaat’. Hoe bekom je dit certificaat?

 

BELANGRIJKSTE BEPALINGEN

 

1.    De transferaanvraag verloopt via de nationale federatie waar je naar toe wenst te gaan (= nieuwe federatie).

2.    De transfer is pas geldig na goedkeuring door de CEP en na ontvangst van het transfer certificaat.

3.  Een transferaanvraag voor een speler met een schorsing of met een lopende procedure kan worden geweigerd door de federatie die wordt verlaten (= oude federatie).

4.    Voor iedere transfer moet een administratieve vergoeding betaald worden aan de CEP.

·         30 euro voor transfers binnen de CEP

·         50 euro voor transfers buiten de CEP

Iedere nationale federatie kan een eigen bijdrage vorderen. Voor een Europese transfer naar België zal deze bijdrage door de nieuwe club terugbetaald worden aan de BPF.

5.    Deze bijdragen kunnen niet worden teruggevorderd.

6.    Voor Europese transfers van minderjarigen is toestemming van de ouder/voogd nodig en worden (wanneer voldaan aan twee voorwaarden) geen administratieve bijdragen gevorderd.

7.    Het niet volgen van het CEP-protocol kan leiden tot een boete van 500 euro.

 

PROCEDURE

 

1.    De nieuwe federatie vraagt per mail naar de CEP de transfer aan; met in kopie de oude federatie.

2.    De CEP bezorgt het transfer aanvraagformulier aan de oude federatie.

3.    De oude federatie/club vult het formulier volledig in en bezorgt het, samen met een kopie van de speler-ID (licentie, ID-kaart of rijbewijs), aan de CEP.

4.    De CEP registreert de transfer in hun transfer database en maakt een factuur op ter attentie van de nieuwe federatie.

5.    Na ontvangst van de betaling overhandigt de CEP het transfer certificaat aan de nieuwe federatie.

6.    Pas na ontvangst van het transfer certificaat mag de nieuwe federatie het lid aansluiten.

 

 

Het volledige protocol is in het Engels en het Frans terug te vinden op de website van de CEP (www.cep-petanque.com)
 
Procedure - schema 

  • field
  • Tui
  • field
  • Tui
  • field
De Petanque Federatie Vlaanderen VZW heet u welkom.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Petanque Federatie Vlaanderen VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@pfv.be
© 2012-2023 Petanque Federatie Vlaanderen VZW | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions