Facebook
Twitter
Vrijdag 2021-06-25
COVID-19 - nieuwe stap in versoepelingen vanaf 27 juni


De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben aangekondigd dat de volgende stap van het Zomerplan reeds wordt geactiveerd op 27 juni in plaats van op het eerder vooropgestelde 1 juli.

De coronamaatregelen (lees: versoepelingen) die hiermee gepaard gaan, werden bekrachtigd door het Overlegcomité op 18 juni en het ministerieel besluit van 23 juni.

Zoals gewoonlijk bezorgen we jou een kort overzicht van de nieuwe richtlijnen (bron: Sport Vlaanderen).

 

 

Vanaf 27 juni gelden volgende regels - in het kort

 

Algemeen

 

4  Er kan opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden. Er gelden geen limieten meer op het aantal sporters en er kan contact gemaakt worden, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd, als niet-georganiseerd verband.

4  De densiteitsregels (30m²/10m²) ter reductie van de capaciteit van sportinfrastructuur zijn niet langer verplicht. Ze kunnen wel een nuttige beheersmaatregel zijn indien de indoor infrastructuur over beperkte ventilatiemogelijkheden beschikt.

4  Cafésporten (biljart, snooker, darts, tafelvoetbal, …) in horeca-inrichtingen zijn opnieuw toegelaten (mits gebruik van mondmasker).

4  Kleedkamers en douches mogen opnieuw open. We adviseren hier wel nog om optimale ventilatie te voorzien of wanneer dit niet mogelijk is om de capaciteit te beperken. Hou bij de heropening rekening met de nodige procedures ter preventie van legionella.

4  Horeca-activiteiten bij sporttrainingen en -wedstrijden kunnen indien gewenst volgens het take-away principe worden georganiseerd.

4  Voorinschrijven bij sportactiviteiten wordt nog sterk aanbevolen, maar is niet langer verplicht. Zo worden daginschrijvingen bij wandel- en toertochten opnieuw mogelijk.

 

Maak als club voor het organiseren van activiteiten steeds gebruik van het basisprotocol voor sport en de online CERM-tool (COVID Event Risk Model) & CIRM-tool (COVID Infrastructure Risk Model).

 

 

Publiek

 

De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:

 

4  Minderjarige deelnemers (en g-sporters en hulpbehoevenden) aan sportactiviteiten kunnen steeds vergezeld worden door één of meerdere leden van hun huishouden, ongeacht de aard van de activiteit. Voor deze toeschouwers hoeft geen CERM of CIRM opgemaakt te worden.

4  Zonder Covid Safe Ticket

-          Binnen tot 2.000 personen (of 100% van de CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 2.000), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand

-          Buiten tot 2.500 personen, met mondmasker en op een veilige afstand. Het mondmasker mag tijdelijk af wanneer men op een vaste zitplaats zit (bv. voetbalstadion).

4  Kinderen tot 12 jaar zijn net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen.

4  Organisatoren zijn NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.

4  CERM, en indien indoor ook CIRM, blijven verplicht, behalve wanneer men indoor onder de 100 en outdoor onder de 200 toeschouwers blijft.

 

Sportkampen

 

4  Enkel voor de deelnemers aan sportkampen geldt nog een limiet, vanaf 25 juni is dit maximum 100 deelnemers, vanaf 30 juli is dit maximum 200 deelnemers.

4  Overnachtingen zijn toegelaten.

 

Voor een compleet overzicht en alle relevante protocollen kan je terecht op de website van Sport Vlaanderen. Zoals steeds geven we onze clubs de raad om de relevante protocollen door te nemen en te hanteren voor het coronaproof inrichten van een activiteit volgens de eigen specifieke clubsituatie.

 

Ook de aankomende versoepelingen uit de volgende stappen van het zomerplan kan je op de website van Sport Vlaanderen al eens raadplegen.

 

 

 

 

 

BELANGRIJK

 

4  Lokaal kunnen er strengere restricties gelden, neem daarom steeds contact op met het beleid van jouw stad of gemeente.

4  Maak voor het organiseren van activiteiten gebruik van de aangeboden overheidstools.

·         De online CERM-tool is een uitstekend hulpmiddel om na te gaan in welke mate een activiteit veilig kan worden georganiseerd en kan worden gebruikt om de goedkeuring te vragen aan jouw lokale overheid.

·         Ook de nieuwere CIRM-tool draagt bij tot het coronaproof organiseren van een activiteit.

·         Gebruik als ondersteunend hulpmiddel het ‘basisprotocol sport’ en het protocol voor sportinfrastructuurbeheerders gepubliceerd op de website van Sport Vlaanderen.

4  Maak gebruik van het implementatiedocument voor de opmaak van een verluchtings- en ventilatieplan voor alle indoor ruimtes en zorg voor een degelijke CO2-monitoring in de indoor sportinfrastructuur.
Opgelet: tenzij het een open terras betreft, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) in alle horecaruimtes verplicht; dit geldt dus ook voor de sportkantines. De richtnorm voor de luchtkwaliteit is 900 ppm CO2. Tussen 900 en 1200 ppm moet de uitbater compenserende maatregelen nemen. Boven 1200 ppm moet de zaak meteen dicht.

Onderstaande links kunnen nuttig zijn bij de keuze van een CO2-meter. Je kan ook steeds advies inwinnen bij jouw drankenleverancier.

Ventileren en het gebruik van een CO2-meter, Tips voor een goede CO2-meter, Implementatieplan (ventilatie)

 

Er werd in mei reeds door het Agentschap Zorg & Gezondheid een infosessie georganiseerd over dit onderwerp. Via deze link kan je de filmpjes en ppt-voorstellingen van de verschillende sessies raadplegen. Vooral de info uit sessie 7 is nuttig voor de keuze van een CO2-meter.

Sessie 7 - hoe CO2 meten - filmpje / Sessie 7 - hoe CO2 meten - voorstelling (pdf)

 

4  Het clublokaal mag geopend worden mits het strikt volgen van het protocol van de horeca.
Wanneer de indoorterreinen en de cafetaria zich in dezelfde ruimte bevinden, zorg dan zo veel mogelijk voor een scheiding tussen het horecagedeelte en het sportgedeelte, zodat de protocollen uit beide sectoren goed kunnen worden toegepast in de specifieke gedeelten van de ruimte. Deze scheiding moet geen fysieke afscheiding zijn.

4  Blijf steeds aandacht besteden aan de basis hygiënemaatregelen. Bovendien vind je op de website van het federale crisiscentrum over het coronavirus de meest recente federale maatregelen.

4  Vanuit de federatie adviseren we onze leden en alle petanqueliefhebbers om ook tijdens de activiteit een mondmasker te dragen.             
Opgelet: wanneer de indoorterreinen zich in dezelfde ruimte bevinden als het horecagedeelte dan is bij het indoor spelen het dragen van een mondmasker verplicht van zodra het speelveld wordt verlaten.

 

 

Tot slot … 10 tips om veilig van de zomer te genieten


 

 

 

 

Alle cijfers blijven momenteel sterk dalen terwijl de voorbije weken de vaccinatiecampagne op volle toeren draaide. De combinatie van deze elementen heeft ertoe geleid dat reeds vanaf 27 juni opnieuw wat meer mogelijk is voor het beoefenen van onze geliefde sport.

We zijn als federatie verheugd om vast te stellen dat heel wat van onze clubs hun activiteiten terug hernemen en plannen maken voor de komende zomerperiode. We rekenen er op dat iedereen zich blijft inzetten om de geldende maatregelen strikt op te volgen en hopen dat op die manier alle petanqueliefhebbers het genot van onze petanquesport opnieuw zorgeloos kunnen beleven.

 

 

Zoals steeds volgen we de situatie op de voet en houden we jou op de hoogte in geval van bijkomende overheidscommunicaties en nieuwe richtlijnen.

 

  • field
  • Tui
  • field
  • field
De Petanque Federatie Vlaanderen VZW heet u welkom.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Petanque Federatie Vlaanderen VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@pfv.be
© 2012-2023 Petanque Federatie Vlaanderen VZW | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions