Facebook
Twitter
Woensdag 2021-09-01
Covid-19 : vanaf 1 september gelden deze regels


Het overlegcomité kondigde op 20 augustus aan dat, dankzij het behalen van de doelstellingen van het Zomerplan, er vanaf 1 september opnieuw enkele beperkingen kunnen worden geschrapt.

Voor wat betreft de sportsector zijn hier geen grote verandering meer ten opzichte van de voorgaande versoepelingen; het betreft voornamelijk een versoepeling in het aantal toegelaten toeschouwers bij binnen- of buitenactiviteiten.

 

We zetten hieronder nog even kort alles op een rij (bron: Sport Vlaanderen, Nationaal Crisiscentrum).

 

 

Vanaf 1 september gelden volgende regels

 

Algemeen

 

Vanaf 1 september vervallen alle coronamaatregelen bij het sporten en bij de organisatie van sportactiviteiten volledig. Er blijven alleen nog enkele controlerende maatregelen voor publiek en voor beheerders van sportinfrastructuur over. We sommen ze hier voor je op.

 

 

Publiek

 

4Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft (vanaf 1 oktober wordt dit indoor 500 en outdoor 750 personen)

4Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:
1. Je werkt zonder Covid Safe Ticket:
 • Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker en handhygiëne blijven behouden.
 • Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit om te eten of te drinken.
 • Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan.
 • Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor.
 • Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.

2. Je werkt met een Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker)

 • Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig
 • Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen
 • Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen

3. Kinderen tot 12 jaar moeten, net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.

4. Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.

 

Indoor sportinfrastructuur

 

4Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.

4Volgens het federale Ministerieel Besluit moet je in alle sportruimtes en in de kleedkamers verplicht CO2-meters plaatsen.

§Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.

§De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan.

§Het federale MB verplicht (uitbaters van fitnesscentra en horeca-inrichtingen) om een bijkomend alarmniveau in te stellen van 1200 ppm. Indien dit alarmniveau wordt overschreden, moet je je infrastructuur tijdelijk sluiten tot het CO2 niveau onder de 900 ppm is gedaald.

§Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

 

In het basisprotocol Sport en Corona vind je extra duiding bij deze maatregelen. Het basisprotocol is het enige protocol dat nog behouden blijft. De overige context-specifieke protocollen vervallen.

 

 

BELANGRIJK

 

4Lokaal kunnen er strengere restricties gelden wat betreft het gebruik van het mondmasker, aantal deelnemers, aantal toeschouwers, … neem daarom steeds contact op met het beleid van jouw stad of gemeente.

4Maak gebruik van het implementatiedocument voor de opmaak van een verluchtings- en ventilatieplan voor alle indoor ruimtes en zorg voor een degelijke CO2-monitoring in de indoor sportinfrastructuur.
Er werd in mei reeds door het Agentschap Zorg & Gezondheid een infosessie georganiseerd over dit onderwerp. Via
deze link kan je de filmpjes en ppt-voorstellingen van de verschillende sessies raadplegen. Vooral de info uit sessie 7 is nuttig voor de keuze van een CO2-meter.

Sessie 7 - hoe CO2 meten - filmpje / Sessie 7 - hoe CO2 meten - voorstelling (pdf)

 

4Voor het gebruik van het clublokaal blijft het protocol van de horeca van toepassing. Let ook op de verplichting voor CO2-meters in horeca-aangelegenheden.

4Blijf steeds aandacht besteden aan de basis hygiënemaatregelen. Bovendien vind je op de website van het federale crisiscentrum over het coronavirus de meest recente federale maatregelen.

4 Opgelet: wanneer de indoorterreinen zich in dezelfde ruimte bevinden als het horecagedeelte dan is bij het indoor spelen het dragen van een mondmasker verplicht van zodra het speelveld wordt verlaten.

 

 

 

Dankzij de inspanningen van de massa en de succesvolle vaccinatiecampagne mogen we na vele maanden zowaar spreken over dé stap naar het normale sportleven. Het zal iedereen deugd doen om onze sport zorgeloos te kunnen beoefenen. We blijven er wel op rekenen dat iedereen zich verstandig blijft gedragen en de weinige maatregelen die er nog zijn strikt blijft opvolgen.

 

We stellen vast dat ook heel wat petanqueliefhebbers ondertussen de weg naar hun club en onze federatie hebben teruggevonden. We zijn deze leden daarvoor bijzonder dankbaar, maar evengoed alle vrijwilligers van onze clubs. Het is dankzij hun passie voor onze sport en hun onvermoeibare inzet gedurende lange maanden en in bijzonder moeilijke omstandigheden dat de leden opnieuw volop kunnen genieten van de petanquesport. Daarom wenst het PFV-bestuur via deze weg deze vele vrijwilligers uitermate te bedanken.

 

 

We hopen uiteraard dat we in de toekomst geen “corona-communicaties” meer hoeven te versturen, maar zoals steeds volgen we de situatie op de voet en houden we jou op de hoogte in geval van bijkomende overheidscommunicaties en nieuwe richtlijnen.

 
Download de communicatie hier
 

 

Sport veilig, sport gezond!

Het voltallig PFV-bestuur

 • field
 • Tui
 • field
 • field
De Petanque Federatie Vlaanderen VZW heet u welkom.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Petanque Federatie Vlaanderen VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@pfv.be
© 2012-2023 Petanque Federatie Vlaanderen VZW | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions