Facebook
Twitter
Donderdag 2021-09-30
COVID-19 - nieuwe maatregelen vanaf 1 oktober


Op vrijdag 17 september kondigde Het Overlegcomité enkele nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen aan die vanaf 1 oktober in voege gaan. Sinds 27 september werden deze versoepelingen in een ministerieel besluit gegoten.

Met de start van onze wintercompetitie voor de deur geven we hieronder een kort overzicht van deze nieuwe maatregelen.

 

De invloed van deze maatregelen en de aangekondigde versoepelingen op de wintercompetitie blijft beperkt, niettemin is een toevoeging aan het huidige reglement van de wintercompetitie noodzakelijk. Dit addendum zal u als bijlage bij deze communicatie kunnen terugvinden en zal tevens op onze website worden gepubliceerd. 

 

 

Coronamaatregelen - geldig vanaf 1 oktober

(bron: Sport Vlaanderen, FOD volksgezondheid)

 

Algemeen

 

Het dragen van een mondmasker in een horeca inrichting, waar ook de cafetaria’s van sportclubs onder vallen, is niet langer verplicht. Je bent evenwel niet verplicht uw mondmasker af te zetten.

 

Sinds 1 september zijn alle coronamaatregelen bij het sporten en bij de organisatie van sportactiviteiten volledig vervallen. Er blijven alleen nog enkele controlerende maatregelen voor publiek en voor beheerders van sportinfrastructuur over. We sommen ze hier voor je op. 

 

 

Publiek

 

4   Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 500 personen en outdoor onder de 750 personen blijft.

4   Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:

-             Optie 1: je werkt zonder Covid Safe Ticket:

§ Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker en handhygiëne blijven behouden.

§ Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit om te eten of te drinken.

§ Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan.

§ Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor.

§ Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.

-             Optie 2: je werkt met een Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker)

§ Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig

§ Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen

§ Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen

-             Kinderen tot 12 jaar moeten, net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.

-             Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.

 

Indoor sportinfrastructuur

 

4   Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.

4   Volgens het federale ministerieel besluit moet je in alle sportruimtes en in de kleedkamers verplicht CO2-meters plaatsen.

§ Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.

§ De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Wanneer deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan.

§ Het federale MB verplicht om een bijkomend alarmniveau in te stellen van 1200 ppm. Wanneer dit alarmniveau wordt overschreden, dient de uitbater bovendien te voorzien in een erkend systeem voor de luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.

§ Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

 

In het basisprotocol Sport en Corona vind je extra duiding bij deze maatregelen. Het basisprotocol is het enige protocol dat nog behouden blijft. De overige context-specifieke protocollen vervallen.

 

 

BELANGRIJK

 

4 Lokaal kunnen er strengere restricties gelden wat betreft het gebruik van het mondmasker, aantal deelnemers, aantal toeschouwers, … neem daarom steeds contact op met het beleid van jouw stad of gemeente.

4 Maak gebruik van het implementatiedocument voor de opmaak van een verluchtings- en ventilatieplan voor alle indoor ruimtes en zorg voor een degelijke CO2-monitoring in de indoor sportinfrastructuur.
Er werd in mei reeds door het Agentschap Zorg & Gezondheid een infosessie georganiseerd over dit onderwerp. Via
deze link kan je de filmpjes en ppt-voorstellingen van de verschillende sessies raadplegen. Vooral de info uit sessie 7 is nuttig voor de keuze van een CO2-meter.

Sessie 7 - hoe CO2 meten - filmpje / Sessie 7 - hoe CO2 meten - voorstelling (pdf)

 

4 Voor het gebruik van het clublokaal blijft het protocol van de horeca van toepassing. Let ook op de verplichting voor CO2-meters in horeca-aangelegenheden. Een kort overzicht van de nieuwe horecarichtlijnen zien hier terug te vinden.

4 Blijf steeds aandacht besteden aan de basis hygiënemaatregelen. Bovendien vind je op de website van het federale crisiscentrum over het coronavirus de meest recente federale maatregelen.

4 De invoering van het Covid Safe Ticket (coronapas) in Brussel en Wallonië is uitgesteld naar 15 oktober. Ook voor de invoering in Vlaanderen is het juridisch kader nog niet klaar, waardoor ook hier nog geen duidelijkheid is wanneer dit eventueel zal verplicht worden.

 

Het spreekt dus voor zich dat we ook nu alles op de voet blijven volgen en van zodra nieuwe en correcte informatie beschikbaar is, wij u hiervan op de hoogte zullen brengen.

 

De nieuwe versoepelingen komen er net voor de start van onze wintercompetitie waardoor we hier met net nog wat meer vrijheid kunnen van genieten. Het bestuur van onze federatie wenst alle clubbesturen en spelers veel succes en veel plezier toe. Geniet van onze sport, maar geniet met een goede dosis gezond verstand.

 

 

 

  • field
  • Tui
  • field
  • field
De Petanque Federatie Vlaanderen VZW heet u welkom.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Petanque Federatie Vlaanderen VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@pfv.be
© 2012-2023 Petanque Federatie Vlaanderen VZW | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions