Facebook
Twitter
Vrijdag 2021-10-22
Covid-19 - belangrijke mededeling


Het lijkt er steeds meer op dat een vierde coronagolf zich aankondigt, en alhoewel paniek nog niet nodig is, is de nodige voorzichtigheid toch geboden. Het volgen van de resterende maatregelen is een absoluut minimum om zorg te blijven dragen voor elkaar, maar misschien moeten we opnieuw wat meer doen.

Uit een blijvende bezorgdheid vanuit onze federatie voor ieders gezondheid bezorgen we jou onderstaande communicatie in de hoop te kunnen bijdragen in de zorg voor elkaar.

 

 

Wat kan je zelf doen?

(bron: FOD Volksgezondheid)

 

We raden iedereen aan om in de huidige omstandigheden geen enkel risico te nemen. Met andere woorden, wanneer je je niet goed voelt, blijf je best thuis.

Op dit moment denken veel mensen dat ze milde symptomen hebben die op een verkoudheid kunnen wijzen. Het gaat dan vooral over hoesten, kortademigheid, pijn in de borst en geur- of smaakverlies. Maar deze symptomen/klachten kunnen evengoed wijzen op een coronabesmetting. Je laat je dan ook best testen op het coronavirus.

 

Zowel vanuit de overheid als vanuit onze federatie raden we iedereen ten stelligste aan om opnieuw het mondmasker te dragen in binnen accommodaties en/of in situaties waarbij veel mensen tegelijk op dezelfde plaats zijn. We denken hierbij in eerste instantie uiteraard aan onze eigen wintercompetitie. Dit is (nog) geen verplichting; iedereen is dus vrij dit advies al dan niet op te volgen.

We geven deze raad in de eerste plaats uit bezorgdheid voor de gezondheid van onze leden, maar evengoed omdat we hopen hiermee bij te dragen de situatie onder controle te houden en de verderzetting van onze populaire wintercompetitie te vrijwaren.

 

 

 

Een besmet persoon onder jouw leden?

(bron: FOD Volksgezondheid, Sport Vlaanderen)

 

Bij een vermoeden van een hoog risicocontact of van een besmetting word je als individu verondersteld preventief in quarantaine te gaan en je tweemaal te laten testen (PCR-test); de eerste test zo snel mogelijk, de tweede test op dag zeven na het vermoedelijke contact met een besmet persoon.

 

4  Is jouw eerste test negatief?

·         Ben je volledig gevaccineerd? Dan mag je uit quarantaine, maar is het belangrijk nog een aantal  dagen voorzichtig en waakzaam te blijven.

·         Ben je nog niet volledig gevaccineerd? Dan blijf je in quarantaine.

 

4  Is jouw eerste test positief, dan ga je meteen en voor minimum 10 dagen in thuisisolatie.

 

In alle gevallen blijft een tweede test noodzakelijk. Via deze link vind je hierover uitgebreide informatie.

 

Heb je als club te maken met een besmet persoon die aanwezig was op één van jouw activiteiten, dan volg je best het stappenplan dat vermeld staat in het basisprotocol sport en corona (artikel 3.2.9 op pagina’s 10 en 11).

 

 

Covid Safe Ticket in Wallonië

(bron: overheidswebsite Wallonië)

 

In onze vorige coronacommunicatie van 13 oktober kon je reeds uitgebreid lezen over de invoering van het Covid Safe Ticket in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de provincie Luik.

Ondertussen weten we dat vanaf 1 november tot en met 15 januari ook in heel Wallonië het Covid Safe Ticket van kracht zal zijn.

 

De richtlijnen rond het gebruik van het CST in Wallonië zijn gelijkaardig aan die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die je in onze vorige communicatie kan raadplegen. Voor de sportsector betekent dit in hoofdzaak het volgende:

 

·         Iedereen vanaf 16 jaar moet een CST kunnen voorleggen in een indoor sportaccommodatie. Voor buitensporten geldt dit vanaf een aanwezigheid van 200 personen.

·         De leeftijdsgrens van 16 jaar wordt in sommige situaties (vb: massa-evenement, zorginstellingen, …) verlaagd naar 12 jaar.

·         Op plaatsen waar het CST gebruikt wordt, vervalt de mondmaskerplicht, behalve in zorginstellingen.

·         Er gelden sancties op het niet respecteren van de regels rond het CST met boetes van 50 tot 500 euro voor bezoekers (= sporters) en boetes van 50 tot 2500 euro voor uitbaters/organisatoren.

 

 

BELANGRIJK

 

Opgelet, regionaal kunnen er steeds strengere maatregelen opgelegd worden wat betreft het gebruik van het CST, ook in Vlaanderen. We verwijzen hiervoor naar de invoering van het CST voor bepaalde organisaties in de gemeente Wevelgem. Zorg er dus steeds voor dat je jezelf goed informeert over de lokaal geldende maatregelen.

 

We hadden allen gehoopt opnieuw zorgeloos te kunnen genieten van onze sport, maar de realiteit haalt ons in; het coronavirus is nog lang niet verdwenen uit onze samenleving. Het blijft dus van groot belang om de geldende maatregelen goed te blijven opvolgen en op alle mogelijke manieren zorg te dragen voor elkaar.

 

We blijven de situatie op de voet volgen en houden jou zoals gewoonlijk op de hoogte van eventuele wijzigingen van de maatregelen en regelgevingen.

 

Draag zorg voor jezelf en elkaar!

Sport veilig, sport gezond!

  • field
  • Tui
  • field
  • Tui
  • field
De Petanque Federatie Vlaanderen VZW heet u welkom.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Petanque Federatie Vlaanderen VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@pfv.be
© 2012-2024 Petanque Federatie Vlaanderen VZW | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions