Facebook
Twitter
Vrijdag 2021-11-26
COVID-19 - nieuwe maatregelen & wintercompetitie


Naar aanleiding van de nog steeds snel stijgende coronacijfers en de enorme druk op onze zorgsector, kondigde deze middag het Overlegcomité een nieuw winterpakket aan maatregelen aan. Dat de situatie ernstig is, blijkt voornamelijk uit het feit dat alle maatregelen, behalve die voor de evenementensector, vanaf morgen (zaterdag 27 november) reeds van kracht gaan.

Met andere woorden, ook de gewijzigde maatregelen voor de sport- en horecasector die voor onze clubs van toepassing zijn, treden vanaf morgen (zaterdag 27 november) reeds in werking. Zoals gebruikelijk geven we hieronder een overzicht van de nieuwe (bijkomende) maatregelen. (bron: crisiscentrum, info-coronavirus.be, Vlaanderen.be)

 

Verder in dit schrijven wordt tenslotte meer informatie gegeven over de beslissingen van de verantwoordelijke bestuurders met betrekking tot verloop van de wintercompetities op provinciaal, Vlaams en nationaal niveau.

 

Overzicht nieuwe maatregelen

 

Vanaf zaterdag 27 november gelden er binnen de sectoren waartoe onze petanqueclubs behoren bijkomende nieuwe en strengere maatregelen. Opgelet: andere, reeds geldende maatregelen die hieronder niet meer worden vernoemd (vb: toepassing CST, mondmaskerplicht, …), blijven van kracht. We verwijzen hiervoor naar de vorige coronacommunicaties die je hebt ontvangen. Meer informatie over de maatregelen in de sport vind je op de website van Sport Vlaanderen.

 

Sport

 

4 Binnensporten kunnen blijven doorgaan, maar zonder publiek. Elke deelnemer tot en met 18 jaar mag evenwel vergezeld worden door zijn of haar ouders.

4 Voor buitensporten worden er geen nieuwe maatregelen opgelegd.

We herinneren iedereen er aan dat vanuit onze federatie het dragen van het mondmasker ten stelligste wordt aanbevolen tijdens het petanquen. Onze sport leent zich ertoe om deze aanbeveling op te volgen waardoor we extra zorg kunnen dragen voor elkaar. We rekenen hiervoor op het begrip en de zin voor verantwoordelijkheid van àlle petanqueliefhebbers.

 

Horeca

 

Bovenop de reeds geldende maatregelen zoals de toepassing van het CST, de mondmaskerplicht, … worden er opnieuw enkele maatregelen uit het verleden opgelegd:

 

4 De openingsuren van horeca-inrichtingen (= petanqueclubs met een horecagedeelte) worden beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23 uur.

4 Enkel zitplaatsen aan een tafel zijn toegestaan.

4 Het aantal personen per tafel wordt beperkt tot 6. Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.

 

De invloed van de pandemie op de wintercompetitie

 

Na overleg tussen de bestuurders van de Belgische Petanque Federatie, de Petanque Federatie Vlaanderen en haar provinciale afdelingen werd beslist om de wintercompetities op ALLE niveaus “on hold” te plaatsen vanaf 29 november. Concreet betekent dit het volgende:

 

4 Het komende weekend (27 en 28 november) gaan de wedstrijden door zoals gepland, tenzij de provinciale afdeling eerder reeds anders had beslist.

4 Van 29 november tot en met 14 januari vinden geen wedstrijden van de wintercompetitie plaats, behalve eventueel uitgestelde wedstrijden (meer informatie hieronder).

4 In het weekend van 15 en 16 januari wordt de competitie hervat volgens de gekende kalenders, rekening houdende met de mogelijkheden binnen de op dat ogenblik geldende maatregelen.

4 De speelweken die door deze “pauze” worden overgeslagen, worden gespeeld op het einde van de competitie na het beëindigen van de geplande speelweken in de kalender.

4 De transferperiode wordt in 2022 met een maand verlengd.

4 Wedstrijden van Vlaams en provinciaal niveau die nu reeds werden uitgesteld, dienen te worden gespeeld vóór 15 januari 2022; dit geldt niet voor wedstrijden die nu reeds zijn uitgesteld en ingepland na 15 januari. Betrokken ploegen bespreken onderling een datum en berichten de afgesproken datum aan de betrokken verantwoordelijke sport; voor de Vlaamse competitie is dit Alain Garnier, voor de provinciale competities de adjunct-directeur sport van jouw provincie.

4 Wedstrijden die niet voor 15 januari 2022 worden ingehaald, vervallen. Desgevallend kunnen beide ploegen voor die wedstrijd geen punten behalen.

 

Aan de hand van deze beslissingen trachten we als petanquecommunity eenzijdig ons steentje bij te dragen in de aanpak om een halt toe te roepen aan de verdere verspreiding van het virus.

We blijven de situatie verder opvolgen zodat we gepast kunnen reageren wanneer de heropstart van onze competitie alsnog in het gedrang zou komen. Het spreekt voor zich dat wij jou, wanneer nodig, hiervan op de hoogte brengen.

 

 

Algemene regels

 

Naast de structurele maatregelen die in de verschillende sectoren worden toegepast om de verspreiding van het virus opnieuw in te dijken, blijven er belangrijke algemene regels gelden die bijdragen tot een veiligere samenleving.

 

4 Beperk jouw sociale contacten en wees vooral voorzichtig met kwetsbare personen.

4 Spreek vooral af in de buitenlucht.

4 Hou waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar of draag een mondmasker.

4 Maak gebruik van zelftesten.

4 Ventileer!

 

BELANGRIJK

 

4 We raden onze clubverantwoordelijken ten stelligste aan om op regelmatige basis de website van Horeca Vlaanderen te raadplegen om op de hoogte blijven van de geldende maatregelen in de horecasector.

4 Lokaal kunnen er strengere restricties gelden, neem daarom steeds contact op met het beleid van jouw stad of gemeente.

4 Blijf de nodige aandacht schenken aan ventilatie en de opgelegde luchtkwaliteitsnormen. We verwijzen hiervoor naar onze voorgaande communicaties en het addendum bij het reglement van de wintercompetitie.

4 Voel je je niet goed, blijf thuis. Heb je te maken met een besmetting binnen jouw club, volg de procedure uit het basisprotocol sport en corona (artikel 3.2.9).

 

 

Het niet volgen van alle bovenstaande richtlijnen gebeurt op eigen risico. De Petanque Federatie Vlaanderen is op geen enkel moment en in geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor inbreuken tegen deze maatregelen.

 

We doen nogmaals een nadrukkelijke oproep aan alle petanqueliefhebbers om strikt de maatregelen en aanbevelingen op te volgen, het gezond verstand te gebruiken en bijzonder voorzichtig te zijn. Enkel op deze manier kunnen we bijdragen aan de strijd tegen het hardnekkige coronavirus en beschermen we onszelf en onze medemens.

We hopen op deze manier samen te zorgen voor een kentering in de situatie zodat we alsnog een warm en gezellig eindejaar tegemoet gaan en mogen uitkijken naar de heropstart van onze competitie in januari.

 

Zoals gebruikelijk volgen we de situatie op de voet. Van zodra er meer details en bijkomende informatie over de nieuwe maatregelen bekend zijn, zullen we onze communicatie bijsturen.

De Petanque Federatie Vlaanderen VZW heet u welkom.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Petanque Federatie Vlaanderen VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@pfv.be
© 2012-2022 Petanque Federatie Vlaanderen VZW | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions