Facebook
Twitter
Vrijdag 2022-01-21
BPF - herstart nationale en Waalse wintercompetitie


Op woensdag 19/01/2022 en donderdag 20/01/2022 vonden respectievelijk de vergaderingen van het bestuursorgaan van de FBFP en de nationale koepelcommissie plaats.

Zowel op Waals als op nationaal vlak werd beslist om de competities a.s. zaterdag 22/01/2022 te hervatten met week 13 van de vastgelegde kalenders.

De niet gespeelde weken 10, 11 en 12 worden respectievelijk uitgesteld tot 12, 19 en 26 maart 2022.

Naleving van de coronamaatregelen

Wij vragen u met de grootste aandrang om de geldende regels en protocollen te respecteren.

Momenteel is het CST (Covid Safe Ticket) nog steeds verplicht voor toetreding tot clubs, is het publiek ten strengste verboden en is het dragen van een masker te allen tijde verplicht, behalve tijdens het sporten of wanneer u aan tafel zit.

Het aantal personen per tafel is beperkt tot 6 en het horecagedeelte is verplicht te sluiten om 23u00; vanaf dit tijdstip mogen geen drankjes of maaltijden meer geserveerd worden.

Nationale competitie - dragen van het mondmasker

Zoals u weet, verplicht de PFV het dragen van een mondmasker tijdens het sporten. Aan Waalse kant, ook al wordt het sterk aanbevolen, wordt dit niet opgelegd.

Op nationaal niveau is voor de wedstrijden van de nationale wintercompetitie het volgende overeengekomen:

  • Wanneer de wedstrijd plaatsvindt in een PFV-club dan is het dragen van een mondmasker verplicht.
  • Wanneer de wedstrijd plaatsvindt in een FBFP-club dan wordt het dragen van een masker aanbevolen.

Uitstel van een wedstrijd

We zijn ons ervan bewust dat een aantal van u momenteel te maken heeft met een toename van Covid-19-besmettingen binnen uw club, wat leidt tot de noodzaak om uitstel van een wedstrijd aan te vragen.

Het is een situatie die we in real-time zullen moeten beheren als we de hoop willen behouden om de wintercompetities binnen een redelijke tijd af te ronden. Wij, noch u, weten wat morgen zal brengen. De situatie kan erger worden, maar evengoed verbeteren.

 

Daarom vragen we u, wanneer u genoodzaakt bent om uitstel van een wedstrijd aan te vragen, om:

  • in de eerste plaats contact op te nemen met uw tegenstander om een datum te vinden die geschikt is voor beide teams. In dit verband informeren we u dat de datum van 19/02/2022 vrij is (wegens het uitstel van de algemene vergadering) en dat het vanzelfsprekend is dat we accepteren dat de wedstrijden op een zondag worden gespeeld, zelfs als u al hebt gespeeld op zaterdag (2 wedstrijden per weekend).
  • als u een nieuwe datum bent overeengekomen, dit zo spoedig mogelijk via mail door te geven (fran.dupont@skynet.be).
  • als u niet tot een akkoord komt en geen gepaste nieuwe datum vindt, dit eveneens zo spoedig mogelijk per mail door te geven (fran.dupont@skynet.be). Françoise Dupont zal dan zelf de wedstrijd naar een opgelegde datum verplaatsen.

Transferperiode 2022-2023

De verlenging van de verschillende competities zal er uiteraard toe leiden dat we de traditionele transferperiode zullen moeten wijzigen. Dit is uiteraard een beslissing die op nationaal niveau dient te worden genomen.

Tijdens de nationale overkoepelende commissie zijn hierover reeds voorstellen gedaan. We brengen u meteen op de hoogte van zodra de details zijn gevalideerd door de twee federaties na samenspraak met de dienstdoende overheid.

 

Françoise DUPONT                                                                                     Alain GARNIER

voorzitter sport FBFP                                                                                 voorzitter sport PFV

  • field
  • Tui
  • field
  • Tui
  • field
De Petanque Federatie Vlaanderen VZW heet u welkom.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Petanque Federatie Vlaanderen VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@pfv.be
© 2012-2023 Petanque Federatie Vlaanderen VZW | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions