Facebook
Twitter
Woensdag 2024-03-13
Een zuivere sport, daar staan we voor, daar gaan we voor!

Het is alom geweten, het nuttigen van alcohol heeft niet alleen een negatieve werking op sportprestaties, maar alcoholinname verhoogt op korte en lange termijn het risico op schadelijke gevolgen voor de gezondheid.
De PFV wil in het licht van de sportethiek waken over een gezonde sportbeoefening en de gezondheid van haar sportbeoefenaars.
Om eveneens het imago van de petanquesport te versterken en haar wedstrijden te reguleren, werd door het bestuursorgaan van de PFV unaniem besloten om een protocol in het leven te roepen inzake alcohol in petanquewedstrijden. De PFV wil aan de hand van dit protocol duidelijke modaliteiten vastleggen inzake het verbod op alcoholinname tijdens de wedstrijden. En… onder verbod verstaan we een nultolerantie op alcoholinname.
 
Wat houdt dit protocol in?
Concreet betekent dit dat er alcoholcontroles zullen/kunnen worden uitgevoerd (voor spelers/afgevaardigden) tijdens PFV-kampioenschappen op zowel provinciaal als Vlaams niveau. In het protocol zullen de nodige modaliteiten vastgelegd worden in functie van een eerlijke en conforme alcoholcontrole. Zo zal er onder meer opgenomen worden wie kan gecontroleerd worden, wie de controle mag uitvoeren, onder welke voorwaarden de controle dient plaats te vinden, de grenswaarde van 0.00 mg/l UAL, ...
 
Waarom doen we dit?
Een sterk imago, een veilige sportomgeving, gezonde sporters, kortom een zuivere sport, daar staan we voor, daar gaan we voor, samen met onze clubs en sportbeoefenaars.
 
Het protocol zal binnenkort beschikbaar zijn op onze website.
 
 
  • field
  • Tui
  • field
  • Tui
  • field
De Petanque Federatie Vlaanderen VZW heet u welkom.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Petanque Federatie Vlaanderen VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@pfv.be
© 2012-2024 Petanque Federatie Vlaanderen VZW | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions